Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Ogłoszenia

 2014-06-26 09:33Ogłoszenie
Wojewoda Podkarpacki informuje, że 18 lipca 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych.

 2014-06-09 10:05Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na działki w Kalnikowie i Hruszowicach

 2014-06-09 10:01Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 269/53 we wsi Starzawa

 2014-05-30 08:30Obwieszczenie
Wojewoda Podkarpacki informuje, że zostały skompletowane wszystkie dokumenty niezbędne do wydania decyzji

 2014-05-16 08:17Ogłoszenie
Uprzejmie zapraszamy na XXXV Sesję Rady Gminy w Stubnie, która odbędzie się w dniu 22 maja 2014 r. /czwartek/ o godz. 09:30 w sali narad UG w Stubnie

 2014-05-12 12:54Ogłoszenie
GOPS w Stubnie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego

 2014-05-05 10:11Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno

 2014-05-05 09:57Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że Rzeczypospolita Polska została powiadomiona o opracowaniu

 2014-04-24 08:47Obwieszczenie
Wójta Gminy Stubno z dnia 22 kwietnia 2014 roku o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach okw

 2014-04-22 08:57Obwieszczenie
RDOŚ w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości, że wszczęto postęp. w sprawie transgr. oddział. na środ. przedsięw. "Nowe źródło energii jądrowej"

 2014-04-17 09:16Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali we wsi Kalników

 2014-04-17 08:15Obwieszczenie
Wójt Gminy w Stubnie zawiadamia, że w dniu 24.01.2014 wpłynął wniosek NOVAGRA Sp. z o.o. Warszawa o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 2014-04-10 12:37Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Stubno

 2014-04-08 13:37Ogłoszenie
zarządzenie Nr 1/2014 Kierownika GOPS w Stubnie w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w GOPS w Stubnie.

 2014-04-08 13:30Ogłoszenie
zarządzenie Nr 22/2014 Wójta Gminy Stubno w sprawie wyznaczenia dni wolnych od pracy w Urzędzie Gminy w Stubnie.

 2014-04-08 13:28Obwieszczenie
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Rzeszowie z dnia 2 kwietnia 2014 r.

 2014-04-07 08:38Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiące własność Gminy Stubno położone we wsi Stubienko

 2014-04-07 08:36Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Kalników przeznaczone do dzierżawy

 2014-04-07 08:34Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Stubienko przeznaczone do dzierżawy

 2014-04-07 08:32Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Stubno przeznaczone do dzierżawy

 2014-04-07 08:28Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Hruszowice-Gaje przeznaczone do dzierżawy

 2014-04-07 08:23Ogłoszenie
zarządzenie nr 17/2014 Wójta Gminy Stubno w sprawie rostrzygnięcia otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań publicznych w 2014 roku.

 2014-03-28 08:39ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2014-03-26 08:10ogłoszenie na sprzedaż koparko - ładowarki
ogłoszenie na sprzedaż koparko - ładowarki

 2014-03-21 08:39Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty boisko wielofunkcyjne w Stubnie
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty boisko wielofunkcyjne w Stubnie

 2014-03-20 07:46Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno

 2014-03-18 09:00Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Hruszowice

 2014-03-18 07:45przetarg na sprzedaż koparko - ładowarki
przetarg na sprzedaż koparko - ładowarki

 2014-03-18 07:41Przetarg na sprzedaż koparko ładowarki
Przetarg na sprzedaż koparko ładowarki

 2014-03-17 08:38Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa koparko - ładowarki
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa koparko - ładowarki

 2014-03-07 12:32ogłoszenie na sprzedaż koparko-ładowarki
ogłoszenie na sprzedaż koparko-ładowarki

 2014-03-04 13:42Ogłoszenie
zarządzenie nr 7/2014 Wójta Gminy Stubno w sprawie zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komit.

 2014-03-04 10:39Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Stubno"
Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Stubno"

 2014-02-28 12:41Ogłoszenie o zamówieniu :Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno.
Ogłoszenie o zamówieniu :Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno.

 2014-02-27 10:56Ogłoszenie o zamówieniu Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stubienko
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stubienko

 2014-02-27 08:31Ogłoszenie o zamówieniu dostawa koparko ładowarki
Ogłoszenie o zamówieniu dostawa koparko ładowarki

 2014-02-24 09:46Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa koparko-ładowarki
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa koparko-ładowarki

 2014-02-17 13:29Ogloszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży stanowiące własność Gminy Stubno położonej we wsi Hruszowice

 2014-02-17 13:26Ogloszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Stubno przeznaczonych do dzierżawy

 2014-02-17 12:41Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych we wsi Kalników

 2014-02-14 13:25Ogloszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Starzawa

 2014-02-14 13:28Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w miejscowości Barycz

 2014-02-12 12:49Ogłoszenie o zamówieniu dostawa koparko - ładowarki
ogłoszenie o zamówieniu dostawa koparko-ładowarki

 2014-02-10 11:16Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie podaje do publicznej wiadomości informacje o przedsięwzięciu składowanie zużytego paliwa jądrowego

 2014-02-06 09:39Ogloszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 2014-01-28 12:22Obwieszczenie
Obwieszczenie o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 2014-01-03 13:26Ogloszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Kalników przeznaczonych do sprzedaży

 2014-01-03 08:19Ogloszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkan. nr 3 zlokal. na działce nr 2674/45 w miejsc. Kalników

 2013-12-17 10:01Ogloszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Stubno - działki 795/6 i 795/7

 2013-12-05 11:33Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem na działalność rolniczą nieruchomości

 2013-12-05 11:30Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonej we wsi Starzawa przeznaczonych do sprzedaży

 2013-12-02 10:11Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że realizacja przedsięwzięcia Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kalników przebiega etapowo.

 2013-11-28 14:24Ogloszenie
zarządzenie Wójta Gminy w Stubnie nr 57 wsprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na real. zad. publicz. w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

 2013-11-22 08:13Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza rokowania na sprzedaż lokalu mieszkalnego w budynku wielomieszkaniowym na działce nr 2674/45 w miejscowości Kalników

 2013-11-21 13:26Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stubno

 2013-11-19 12:46Ogłoszenie
Wójt gminy Stubno ogłasza sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonej we wsi Stubno, oznaczonej jako działka nr 1390/1

 2013-11-07 11:17Obwieszczenie
Marszałek Województwa Podkarpackiego zawiadamia, że została wydana decyzja, którą udzielono Gminie Stubno dla inwestycji Budowa kanalizacji- Kalników

 2013-11-05 07:59Ogłoszenie
Gmina Stubno wynajmie lub sprzeda 6 lokali mieszkalno-użytkowych w budynku wielorodzinnym po byłej Placówce Straży Granicznej w Kalnikowie

 2013-10-25 11:14Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Stubno, położone we wsi Hruszowice

 2013-10-25 11:04Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiące własność Gminy Stubno, położone we wsi Stubno

 2013-10-14 08:03Obwieszczenie
Wojewoda Podkarpacki zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administrayjne znak I-X.7820.1.12.2013 w sprawie zmiany decyzji z dnia 13.12.2010 r

 2013-10-03 13:42Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Hruszowice przeznaczonych do dzierżawy

 2013-10-03 13:36Ogłoszenie
wykaz nieruchomości Gminy Stubno położonych we wsi Stubno przeznaczonych do dzierżawy

 2013-09-24 09:58Ogłoszenie
o zamówieniu Remont drogi gminnej w Kalnikowie działka nr 1094

 2013-09-19 09:50Ogłoszenie
o zamówieniu Remont drogi gminnej nr 116513 R w miejscowości Kalników

 2013-09-10 11:54Ogłoszenie
GOPS w Stubnie ogłasza przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego

 2013-09-06 11:37Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II-gi przetarg usty nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Kalników i we wsi Hruszowice

 2013-09-06 11:36Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości we wsi Kalników

 2013-09-06 11:33Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego we wsi Kalników

 2013-08-06 08:35Ogłoszenie
Zmiana godzin pracy Urzędu Gminy w Stubnie, GZK, GOPS w dniach od 7 do 9 sierpnia

 2013-07-25 08:12Obwieszczenie
Starosta Przemyski wydał decyzję zatwierdzającą "Dokumentację geologiczno-inżynierską Budowa Trasy Rowerowej w Polce Wschodniej"

 2013-07-18 13:52Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki z przeznaczeniem na działalność rolniczą we wsi Kalników

 2013-07-16 14:15Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki we wsi Kalników

 2013-07-16 14:13Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Kalników i Hruszowice

 2013-07-15 14:15Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania admnistracyjnego w sprawie zatwierdzenia dokumentacji geologiczno-inżynierskiej

 2013-07-15 14:14Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Kalników

 2013-07-15 14:13Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Kalników

 2013-06-28 10:24Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że w 27.06.2013 została wydana decyzja zmieniająca decyzję Nr WI 6733.1.2013

 2013-06-28 10:23Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy we wsi Kalników

 2013-06-28 10:21Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy we wsi Kalników

 2013-06-17 14:05Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Hruszowice

 2013-06-17 14:08Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Kalników

 2013-06-11 10:50Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty - dotyczy "Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kalnikowie"

 2013-06-06 10:05Obwieszczenie
Starosta Przemyski wydał decyzję dotycz. "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej"

 2013-06-04 12:09Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania publicznego "Remont drogi gminnej w Baryczu"

 2013-06-03 09:10Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 795/6 i 795/7 we wsi Stubno

 2013-05-28 11:37Obwieszczenie
w sprawie budowy i eksploatacji dwóch bloków energetycznych w elektrowni jądrowej na Ukrainie w regionie Chmielnickim

 2013-05-23 13:56Ogłoszenie
przetarg na Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kalnikowie

 2013-05-20 12:02Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty na odbiór i zagospod. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stubno

 2013-05-17 14:16Ogłoszenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie "Budowa Trasy Rowerowej w Polsce Wschodniej"

 2013-05-16 11:50Ogłoszenie
przetarg remont drogi gminnej w Baryczu

 2013-05-06 12:26Ogłoszenie
o zamówieniu Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stubno

 2013-04-22 08:33Ogłoszenie
Urząd Gminy w Stubnie informuje, że w dniu 2 maja 2013 r. (czwartek) Urząd Gminy, Gminny Zakład Komunalny oraz GOPS będą nieczynne.

 2013-04-17 13:14OGŁOSZENIE
przetarg ustny nieograniczony

 2013-04-17 13:11OGŁOSZENIE
przetarg ustny ograniczony

 2013-04-08 13:13Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że w dniu 08.04.2013 r. na wniosek BOSG w Przemyślu, została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji.

 2013-03-27 11:17Wykaz nieruchomości - Hruszowice
przeznaczonych do dzierżawy

 2013-03-27 11:14Wykaz nieruchomości - Nakło
przeznaczonych do dzierżawy

 2013-03-26 12:10Wykaz nieruchomości - Nakło
przeznaczonych do dzierżawy

 2013-03-26 11:59Wykaz nieruchomości - Barycz
przeznaczonej do sprzedaży

 2013-03-18 12:53Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że w dniu 18.02.2013 r. na wniosek BOSG w Przemyślu, zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania decyzji

 2013-03-18 11:26Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że została wydana decyzja nr WI.7624.9.2012 z dnia 18.03.2013 r.

 2013-03-15 11:55Postanowienie
postanowienie WI.7624.9.2012 z dnia 14.03.2013 r. dla przedsięwzięcia pn.: "Punkt skupu metali kolorowych, złomu".

 2013-03-15 11:49Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że zostało wydane postanowienie ne WI.7624.9.2012 z dnia 14.03.2013 r. dot. "Punkt skupu metali kolorowych, złomu"

 2013-02-18 09:25Obwieszczenie
wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:Budowa nowej instalacji F&D o dużej przepustowości

 2013-02-18 09:09Obwieszczenie
wszczęto postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.:Zakład przetwarzania i obróbki odpadów radioaktywnych

 2013-02-13 07:56zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku uzyteczności publicznej

 2013-02-11 09:11zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz remont wiaty przystankowej w centrum wsi Stubno

 2013-02-07 08:26Ogłoszenie
wynajem dwóch lokali w Kalnikowie

 2013-01-28 15:02Ogłoszenie
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 2013-01-21 12:41Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego p.n. "budowa drogi gminnej w Stubnie"

 2013-01-18 11:52Obwieszczenie
o wydaniudecyzj dla zamierzenia "budowa drogi gminnej do kanału Bucowskiego na terenie obrębu Stubno w miejscowości Stubno

 2013-01-17 10:40Przetarg
Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz remont wiaty przystankowej w centrum wsi Stubno.

 2013-01-15 11:53Ogłoszenie
Przetarg

 2013-01-07 13:17Zarządzenie
Wójta Gminy Stubno Nr 81/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert na wykonanie zadań publicznych w 2013 roku

 2012-12-20 10:16Obwieszczenie
w sprawie budowy drogi gminnej dojazdowej wzdłuż rowu w działce nr 1528 w miejcowości Stubno

 2012-12-13 08:40OBWIESZCZENIE
wszęcie postępowania w sprawie wydania decyzji

 2012-11-27 14:39Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminy pn."Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka REW w Przemyślu"

 2012-11-27 14:43Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 2012-11-14 09:05Ogłoszenie
XIX Sesja Rady Gminy w Stubnie

 2012-11-13 12:09Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że została wydana decyzja nr WI.7624.4.2012 z dnia 12.11.2012 r. Zagospodarowanie odwiertów Załazie 3 i 4 - KGZ Hurko

 2012-11-08 16:08Postanowienie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że zostało wydane postanowienie nr WI.7624.4.2012 z dnia 06.11.2012 r. w sprawie-Zagosp. odwiertów Załazie - KGZ Hurko

 2012-11-08 15:32Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia, że zostało wydane postanowienie nr WI.7624.4.2012 z dnia 06.11.2012 r. w sprawie-Zagosp. odwiertów Załazie - KGZ Hurko

 2012-10-31 14:19OGŁOSZENIE
sprzedaż nieruchomości

 2012-10-31 14:11OBWIESZCZENIE
środowiskowe uwarunkowania

 2012-10-09 09:36Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stubno wieś Hruszowice działka nr 144/1

 2012-10-05 08:19Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Stubno przeznaczonych do sprzedaży

 2012-08-07 15:01wyjasnienie treści SIWZ
wyjasnienie treści SIWZ dot. remont świetlicy wiejskiej w Stubienku

 2012-09-10 13:08Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Hruszowice przeznaczonych do sprzedaży

 2012-09-10 13:00Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości - działka nr cz. 1596/2 we wsi Stubno

 2012-08-02 09:04ogłoszenie o zamówieniu
ogłoszenie o zamówieniu remont świetlicy wiejskiej

 2012-07-24 13:54Decyzja
decyzja o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko - Firma BADI

 2012-07-24 13:45Obwieszczenie
Wójt Gminy w Stubnie zawiadamia o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 2012-07-20 11:47Oferta realizacji zadania publicznego
Oferta realizacji zadania publicznego

 2012-07-17 11:43Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Stubno przeznaczonych do dzierżawy

 2012-07-11 12:45Obwieszczenie
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

 2012-07-11 12:25Postanowienie
w sprawie braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 2012-07-11 12:10Protokół z dyskusji publicznej w sprawie MPO

 2012-07-05 07:25Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
dot. Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych w nakle

 2012-07-05 07:12Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2012-07-03 14:44Obwieszczenie
ocena oddziaływania na środowisko

 2012-06-28 09:58Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek stanowiących własność Gminy Stubno

 2012-06-21 14:36Ogłoszenie o przetargu
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego pn.

 2012-06-19 14:44Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych w miejscowości Nakło
Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych w miejscowości Nakło

 2012-06-14 11:06Obwieszczenie
o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowa warsztatu samochodowego w miejscowości Nakło"

 2012-06-13 12:58ogłoszenie o przetargu
Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kalników groga ne ewid. 779

 2012-05-31 12:47Ogłoszenie
XV Sesja Rady Gminy w Stubnie

 2012-05-31 08:32Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia: "rozbudowa z przebudową i nadbudową budynku użyt. publ. w Stubnie

 2012-05-28 10:16Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Hruszowice przeznaczonych do dzierżawy

 2012-05-28 09:04Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Stubienko przeznaczonych do dzierżawy

 2012-05-28 09:02Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Barycz przeznaczonych do dzierżawy

 2012-05-28 08:55Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Nakło przeznaczonych do dzierżawy

 2012-05-24 10:51Ogłoszenie
przeznaczenie do sprzedaży nieruchomości stanowiące własność Gminy Stubno położonej we wsi Hruszowice

 2012-05-11 11:20Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia: przebudowa i budowa lini SN, budowa kablowej linii SN w Starzawie

 2012-04-27 08:22Ogłoszenie
sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Stubno z organizacjami pozarządowymi

 2012-04-24 14:05Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego - rozbudowa z przebudową i nadbudową remizy OSP w Stubnie

 2012-04-19 10:51Ogłoszenie
w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie wykazu urzędowych nazw miejscowości i ich części

 2012-04-19 10:44Ogłoszenie
XIV Sesja Rady Gminy w Stubnie

 2012-04-16 09:35Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego - przebudowa instalacji energetycznej w Starzawie

 2012-03-08 07:10Ogłoszenie
XIII Sesja Rady Gminy w Stubnie

 2012-03-05 13:21Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia p.n. "budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stubno"

 2012-02-17 13:42Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego:"budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stubno"

 2012-02-09 12:09Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stubno"

 2012-02-06 14:28Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkow. przed.: poszukiwanie i rozpoz. złóż ropy naftowej

 2012-01-31 08:27Ogłoszenie
postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko - "Budowa drogi leśnej w leśnictwie Stubno"

 2012-01-12 14:53Ogłoszenie
Wójta Gminy Stubno z dnia 12.01.2012 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu zagosp. planu przest. terenu odkrywkowej ekspl. kruszywa

 2012-01-12 14:44Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 2011-12-22 12:09Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej"

 2011-12-22 12:04Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki we wsi Kalników

 2011-12-20 13:06Ogłoszenie
XII Sesja Rady Gminy w Stubnie

 2011-12-01 11:18Ogłoszenie
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Referent ds. gospodarki odpadami komunalnymi stałymi

 2011-12-01 11:14Ogłoszenie
Informacja o wyniku naboru na stanowisko: Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

 2011-11-28 14:33Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnospr. z terenu Gminy Stubno do OREW w Przemyślu"

 2011-11-10 10:16Obwieszczenie
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego "przebudowa i rozbudowa oraz budowa nowych urządzeń sportowych"

 2011-11-04 13:09Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Stubno

 2011-11-03 10:12Ogłoszenie
nabór na wolne stanowisko pracy

 2011-11-03 10:07Ogłoszenie
nabór na wolne stanowisko pracy

 2011-10-10 14:00Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa obsługa usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2011-10-07 08:39Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zam. "budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stubno"

 2011-09-30 09:06Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2011-09-29 14:15Ogłoszenie
przetarg nieograniczony - Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2011-09-26 08:40Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnospr. z terenu Gminy Stubno do OREW w Przemyślu"

 2011-09-23 08:00Obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia "przebudowa i rozbudowa urządzeń sportowych"

 2011-09-20 12:02Obwieszczenie
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia "budowa drogi leśnej w Leśnictwie Stubno"

 2011-09-15 08:22Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Kalników

 2011-09-15 08:19Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Stubnie

 2011-09-15 08:14Obwieszczenie
decyzja w sprawie braku oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia "Budowa drogi leśnej w leśnictwie Stubno"

 2011-09-13 13:41Ogłoszenie
o zamówieniu dot. przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stubno

 2011-09-12 14:24Ogłoszenie
zwołanie X Sesji Rady Gminy w Stubnie

 2011-09-01 14:04Ogłoszenie
postanowienie o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko - "Budowa drogi leśnej w leśnictwie Stubno"

 2011-09-01 07:49Obwieszczenie
Wójta Gminy Stubno z dnia 1 września 2011 roku - informacja o numerach i granicach obwodów głosowania na terenie Gminy Stubno

 2011-08-16 13:01Obwieszczenie
Wójt Gminy Stubno zawiadamia o wpłynięciu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na przedsięwzięcie: Budowa drogi leśne w leśnictwie Stubno

 2011-08-16 08:57Ogłoszenie
Zarządzenie Nr 57/2011 Wójta Gminy Stubno z dnia 10 sierpnia 2011 roku w sprawie miejsc na umieszczanie obwieszczeń i plakatów wyborczych

 2011-08-02 12:52Obwieszczenie
w sprawie budowy zbiornika wodnego

 2011-07-29 10:48Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia: budowa zbiornika wodnego w miejscowości Hruszowice-Gaje

 2011-07-04 08:32Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki we wsi Hruszowice

 2011-07-04 08:26Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek we wsi Kalników

 2011-06-16 11:35Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Hruszowice przeznaczonych do sprzedaży

 2011-06-16 11:26Ogłoszenie
wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno położonych we wsi Kalników przeznaczonych do sprzedaży

 2011-06-07 11:58Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działek nr 1591/5, 1591/9, 1596/2 w Stubnie

 2011-06-03 12:47Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1421/4 w Stubnie

 2011-06-03 08:48Ogłoszenie
zwołanie VIII Sesji Rady Gminy w Stubnie

 2011-06-02 13:03Obwieszczenie
w sprawie wszczęcia postępowania budowa stawu ekologicznego - Hruszowice-Gaje

 2011-06-02 12:59Obwieszczenie
w sprawie wszczęcia postępowania - budowa stawu ekologicznego - Kalników

 2011-04-29 10:46Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Stubnie na działce nr 1396/4

 2011-04-19 08:08Obwieszczenie
decyzji o warunkach środowiskowych na budowę biogazowni w Hruszowicach

 2011-04-15 14:28Obwieszczenie
wydania decyzji środowiskowej w sprawie budowy elektrociepłowni na biogaz w m. Hruszowice

 2011-04-05 07:57Obwieszczenie
budowa stawu w miejscowości Kalników

 2011-03-25 10:19Ogłoszenie
VII Sesja Rady Gminy w Stubnie

 2011-03-17 11:13Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki w Stubnie

 2011-03-17 11:11Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Stubnie

 2011-03-17 11:10Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Kalnikowie

 2011-03-04 10:57Obwieszczenie
zmiany decyzji środowiskowej Wójta Gminy Stubno w sprawie zmiany decyzji środowiskowej dot. zad. Eksploatacja Złoża Kruszywa w Chałupkach Dusowskich

 2011-03-01 10:37Obwieszczenie
o wpłynięciu wniosku Nadleśnictwa Jarosław o wydanie decyzji środowiskowej - Budowa zbiornika wodnego w Kalnikowie

 2011-02-18 14:09Ogłoszenie
VI sesja Rady Gminy w Stubnie

 2011-02-17 12:58Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie - budowa elektrowni jądrowej na Ukrainie c.d.

 2011-02-17 11:05Obwieszczenie
wydania decyzji środowiskowej na pobór kruszywa w miejscowości Chałupki Dusowskie

 2011-02-15 08:39Obwieszczenie
o wydaniu decyzji o warunkach środowiskowych dla przedsięwzięcia na wydobycie kruszywa w miejscowości Stubno

 2011-02-15 08:29Decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia na wydobycie kruszywa w miejscowości Stubno

 2011-02-11 14:17Obwieszczenie
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie - budowa elektrowni jądrowej na Ukrainie

 2011-02-11 12:20Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 374/5 w Nakle

 2011-02-11 08:13Ogłoszenie
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 2011-01-24 10:17Ogłoszenie
zwołanie V sesji Rady Gminy w Stubnie

 2011-01-24 10:09Ogłoszenie
Urząd Gminy w Stubnie informuje, że 1 lutego 2011 r. (tj. wtorek) Urząd będzie nieczynny z powodu remontu sieci wysokiego napięcia.

 2011-01-18 08:24OGŁOSZENIE
przetarg ustny nieograniczony

 2011-01-18 08:20OGŁOSZENIE
przetarg ustny nieograniczony

 2011-01-14 13:15Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży we wsi Stubno nr dz.1142

 2011-01-13 14:20Decyzja
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Przemyślu z dnia 10 stycznia 2011 r. nr SKO.4176/6/2010

 2010-12-30 14:03Obwieszczenie
Wojewody Podkarpackiego z dnia 17 grudnia 2010 r.

 2010-12-21 12:12Ogłoszenie
zwołanie IV sesji Rady Gminy w Stubnie

 2010-12-17 09:42Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Stubnie.

 2010-12-17 09:39Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Kalnikowie

 2010-12-16 13:56Komunikat GINB
Komunikat Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego

 2010-12-14 09:06Ogłoszenie
wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Stubnie i Hruszowicach-Gajach

 2010-12-13 09:30Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1396/4 w Stubnie

 2010-12-06 11:12Ogłoszenie
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 2010-12-03 09:45Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnospr. z terenu Gminy Stubno do OREW w Przemyślu"

 2010-12-01 10:47zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2010-11-29 14:00Ogłoszenie
zwołanie I sesji Rady Gminy w Stubnie

 2010-11-26 09:22Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 374/5 w Stubnie

 2010-11-25 14:47ogłoszenie
rekrutacja do projektu - Od pomysłu do sukcesu

 2010-11-22 11:10Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2010-11-18 11:40Obwieszczenie
Wojewody Podkarpackiego - skompletowanie dokumentacji budowy autostrady Rzeszów-Korczowa A4 na odcinku Radymno

 2010-11-15 13:19obwieszczenie
dotyczy wpływu wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na eksploatację kruszywa w Chałupkach Dusowskich

 2010-11-08 13:16ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 1396/4 w Stubnie

 2010-11-08 11:48ogłoszenie
remont zabytkowego dworu w Stubnie

 2010-11-04 12:54ogłoszenie
decyzja środowiskowa pobór kruszywa w miejscowości Stubno

 2010-11-04 09:55ogłoszenie
wydania decyzji środowiskowej na eksploatację kruszywa w miejscowości Stubno

 2010-11-02 12:01ogłoszenie
o zamówieniu remont dróg wiejskich w miejscowości Hruszowice-Gaje

 2010-10-25 09:26Obwieszczenie
Gminnej Komisji Wyborczej w Stubnie

 2010-10-25 09:21Uchwała
Gminnej Komisji Wyborczej w Stubnie

 2010-10-14 10:58ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Stubnie

 2010-10-14 08:55Ogłoszenie
Gminna Komisja Wyborcza w Stubnie

 2010-10-11 12:47ogłoszenie
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno we wsi Nakło przeznaczonych do sprzedaży

 2010-10-11 12:45ogłoszenie
Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Stubno we wsi Stubno przeznaczonych do sprzedaży

 2010-09-17 12:18ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości w Starzawie

 2010-09-13 13:25obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego budowa linii energetycznej do przepompowni Hruszowice-Gaje

 2010-09-09 11:58zawiadomienie
prognoza budowy dróg krajowych

 2010-09-06 11:33obwieszczenie
rozszerzenie wniosku o wydanie decyzji środowiskowej na eksploatację kruszywa w m. Stubno

 2010-09-03 07:42obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia - budowa linii kabl. śred. napięcia, stacji tr w Hruszowice-Gaje

 2010-08-27 13:26Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Kalnikowie

 2010-08-27 13:24Ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek w Stubnie

 2010-08-17 11:28obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowa boiska sportowego - Stubno

 2010-08-12 14:11obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego przebudowa linii elektrycznej niskiego napięcia w Stubnie

 2010-08-10 12:35ogłoszenie
Ogłoszenie Wójta Gminy Stubno z dnia 11-08-2010r. o wyłożeniu mpzp terenu odkrywkowej eksploatacji kruszywa naturalnego Chałupki Dusowskie

 2010-08-05 07:59obwieszczenie
WOJEWODA PODKARPACKI zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej Autostrada A4

 2010-08-03 13:40Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości we wsi Nakło przeznaczonych do dzierżawy

 2010-08-03 13:39Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości we wsi Starzawa przeznaczonych do sprzedaży

 2010-08-03 13:37Ogłoszenie
Wykaz nieruchomości we wsi Stubno przeznaczonych do dzierżawy

 2010-08-02 09:42obwieszczenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia rozbudowa obiektu socjalno-sanitarnego boisko Stubno

 2010-07-23 10:16zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania

 2010-07-16 08:56obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa drogi wewnętrznej w Stubnie

 2010-07-16 08:53obwieszczenie
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego rozbudowa świetlicy w Kalnikowie

 2010-07-15 14:32Sprostowanie
konkursu na organizację wizyty studyjnej

 2010-07-12 12:12Ogłoszenie
o zmianie ogłoszenia

 2010-07-08 11:09obwieszczenie
wydania decyzji środowiskowej na pobór kruszywa w miejscowości Chałupki Dusowskie

 2010-07-08 09:00Udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie PLN

 2010-07-06 12:20obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o inwestycji celu publicznego - rozbudowa świetlicy Kalników

 2010-07-06 12:17obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego - przebudowa napowietrznej linii elektrycznej w Stubnie

 2010-07-05 08:14Ogłoszenie
II-gi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości w Stubnie

 2010-07-05 08:09Ogłoszenie
o kolejnym przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości w Hruszowicach i Kalnikowie

 2010-06-21 12:52Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

 2010-06-10 11:31ogłoszenie
Udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie PLN

 2010-06-08 11:32Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2010-05-28 10:58obwieszczenie
budowa drogi wewnętrznej gminnej w Stubnie

 2010-05-28 10:22ogłoszenie
Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

 2010-05-18 11:54ogłoszenie
o zamówieniu Plac zabaw budowany w ramach programu Radosna Szkoła przy Zespole Szkół w Kalnikowie

 2010-05-10 07:43Ogłoszenie
W dniu 31 maja 2010r. Urząd Gminy w Stubnie będzie nieczynny

 2010-05-06 12:41ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 2010-05-06 12:37ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza przetarg ustny nieograniczony

 2010-04-26 12:44zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie elektrociepłowni

 2010-04-13 07:26ogłoszenie
wniosek o wydanie decyzji środowiskowej

 2010-04-09 09:54ogłoszenie
II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 203/1 i 203/2 w Hruszowicach

 2010-03-11 12:22ogłoszenie
LGD ZIEMIA PRZEMYSKA - małe projekty

 2010-03-11 11:45ogłoszenie
LGD ZIEMIA PRZEMYSKA - odnowa i rozwój wsi

 2010-03-11 11:40obwieszczenie
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - budowa kanalizacji Kalników - etap II

 2010-02-22 14:41ogłoszenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - segregowanie odpadów

 2010-02-22 10:18ogłoszenie
Wykaz nieruchomości położonych we wsi Barycz przeznaczonych do dzierżawy

 2010-02-18 08:51ogłoszenie
Wykaz nieruchomości położonych w sołectwie Gaje przeznaczonych do dzierżawy

 2010-02-16 11:03ogłoszenie
Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska

 2010-02-04 12:50ogłoszenie
informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Przemyślu dot. wypełniania deklaracji rocznych zeznań podatkowych

 2010-02-01 10:56ogłoszenie
Wójt Gminy w Stubnie informuje o wywieszeniu w Urzędzie Gminy w Stubnie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

 2010-02-01 10:53ogłoszenie
kolejny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości we wsi Kalników nr działki 3051

 2010-01-26 10:25ogłoszenie
II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek nr 1899/1, 1900/1, 1907/1 w miejscowości Stubno

 2010-01-26 10:22ogłoszenie
II-gi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej budynkiem murowanym w miejscowości Kalników-Zagrebla

 2010-01-14 13:27obwieszczenie
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - przebudowa sieci energetycznej w Stubnie

 2010-01-14 10:12ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2010-01-07 11:01ogłoszenie
spotkanie podsumowujące SRPS w gminie Stubno

 2009-12-22 08:35ogłoszenie
projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu odnowy miejscowości Stubno

 2009-12-14 13:32ogłoszenie
o zamówieniu: budowa oczyszczalni i kanalizacji

 2009-12-14 08:32ogłoszenie
II-gi przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości Gminy Stubno we wsi Hruszowice i Kalników

 2009-12-10 11:07ogłoszenie
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stubno we wsi Stubno

 2009-12-10 11:04ogłoszenie
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stubno we wsi Hruszowice-Gaje

 2009-12-10 10:58ogłoszenie
w sprawie możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach działania "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju"

 2009-12-03 09:31obwieszczenie
o postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji "przebudowa sieci energetycznej" w Stubnie

 2009-12-01 09:34obwieszczenie
Wójta Gminy Stubno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Chałupki Dusowskie

 2009-12-01 09:31obwieszczenie
Wójta Gminy Stubno o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Stubno

 2009-12-01 09:25ogłoszenie
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę z przeznaczeniem na dział. handl. stanowiącą własność Gminy Stubno nr 1397

 2009-11-30 10:02ogłoszenie
WÓJT GMINY STUBNO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 2009-11-30 09:38ogłoszenie
Wójt Gminy Stubno ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy pn. „Dowóz dzieci niepełnospr. z terenu Gminy Stubno do OREW w Przemyślu"

 2009-11-30 09:27ogłoszenie
przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę działki stanowiącej własność Gminy oznaczonej jako działka nr 1549/2

 2009-11-06 07:53zawiadomienie
o wszczęciu postępowania o wydaniu decyzji środowiskowej na żwirownię - Chałupki Dusowskie

 2009-11-05 09:02zawiadomienie
wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na pozyskanie kruszywa w miejscowości Stubno

 2009-10-29 11:40ogłoszenie
wykaz nieruchomości do sprzedaży w Stubnie- własność Gminy Stubno

 2009-10-29 11:35ogłoszenie
wykaz nieruchomości do sprzedaży w Kalnikowie i Hruszowicach - własność Gminy Stubno

 2009-10-26 12:49ogłoszenie
wykaz nieruchomości do dzierżawy w Stubnie - własność Gminy Stubno

 2009-10-09 09:16ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty - kompleksowa odnowa centrum wsi Stubienko

 2009-10-08 11:20ogłoszenie
o przetargu nieruchomości w Hruszowicach

 2009-10-08 11:17ogłoszenie
o przetargu na sprzedaż nieruchomości Kalników-Zagrebla

 2009-10-01 12:56obwieszczenie
o decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji budowa linii energetycznej do elektrowni w Hruszowicach

 2009-10-01 12:49obwieszczenie
ustalenie lokalizacji inwestycji budowa zespołu czterech elektrowni wiatrowych w Hruszowicach

 2009-09-22 12:29ogłoszenie
przetarg na sprzedaż samochodu pożarniczego

 2009-09-22 08:30obwieszczenie
budowa urządzenia wodnego - studni zastępczej S3 w Stubnie

 2009-09-16 08:53ogloszenie
obwieszczenie o wydaniu decyzji srodowiskowej na budowe osrodka zdrowia

 2009-09-15 16:16ogłoszenie
przetarg na działkę we wsi Kalników

 2009-09-15 16:14ogłoszenie
przetarg na działkę we wsi Hruszowice

 2009-09-14 13:36ogłoszenie
o zamówieniu - kompleksowa odnowa centrum wsi Stubienko

 2009-09-10 08:39obwieszczenie
wydania postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko - przychodnia lekarska

 2009-08-24 12:26ogłoszenie - dzierżawa nieruchomości w m. Stubno

 2009-08-24 12:23ogłoszenie - dzierżawa nieruchomości w m. Hruszowice

 2009-08-24 12:19ogłoszenie - dzierżawa nieruchomości w m. Kalników

 2009-08-24 12:10ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w m. Kalników

 2009-08-14 11:51ogłoszenie
kompleksowa odnowa centrum wsi Stubienko

 2009-08-14 10:11ogłoszenie
XXV sesja Rady Gminy w Stubnie,

 2009-08-12 11:33program
usuwania azbestu w Gminie Stubno

 2009-08-12 07:17ogłoszenie
sprzedaż nieruchomości Gminy Stubno we wsi Hruszowice

 2009-08-07 13:49zaproszenie
serdecznie zapraszamy na Imprezę integracyjną z nami bezpiecznie połączoną z Bocianiadą

 2009-08-07 10:49obwieszczenie
wszczęcie postępowania w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej doziemnej

 2009-08-07 10:45obwieszczenie
wszczęto postępowanie administracyjne dla budowy zespołu 4 elektrowni wiatrowych

 2009-07-24 13:53obwieszczenie
wydanie decyzji środowiskowej na wykonanie otworu studziennego na ujęcie wody w Stubnie

 2009-07-24 10:00ogłoszenie
sprzedaż działek Gminy Stubno położonych we wsi Hruszowice

 2009-07-17 12:24obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko zadania odwiert studni na ujęciu w Stubnie

 2009-07-17 08:03obwieszczenie
decyzja o ustaleniu lokalizacji oczyszczalni ścieków w Stubnie (rozbudowa z przebudową)

 2009-07-13 08:12ogłoszenie
przetarg na sprzedaż działki nr 3051 o pow. 0,18ha w miejscowości Kalników

 2009-07-07 07:23zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie studni zastępczej

 2009-07-06 11:23ogłoszenie
ZPORR

 2009-06-19 08:16ogłoszenie
decyzja o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko zadania pn. rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Stubno

 2009-06-16 11:45obwieszczenie
o wydaniu decyzji dotyczącej odstąpienia od oceny oddziaływania na środowisko stacji telefonii komórkowej w Stubnie

 2009-06-15 10:13zaproszenie
zaproszenie na konferencję

 2009-06-09 11:49zawiadomienie
wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dotyczącej budowy czterech elektrowni wiatrowych w miejscowości Hruszowice

 2009-06-08 13:09obwieszczenie
wydanie postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko rozbudowy oczyszczalni ścieków w Stubnie budowy i rozbudowy

 2009-06-05 09:48obwieszczenie
wszczęcie postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji rozbudowy wraz z przebudową istniejącej oczyszczalni w Stubnie

 2009-05-19 13:01ogłoszenie
rozbudowa oczyszczalni ścieków Stubno

 2009-05-18 09:24obwieszczenie
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji - budowa kanalizacji Kalników II etap

 2009-05-15 10:52ogłoszenie
w sprawie przetargu ustnego nieograniczonego na działkę nr 571 w Hruszowicach

 2009-04-24 08:35ogłoszenie
zawiadomienie o wszczęciu postępowania odnośnie wydania decyzji środowiskowej - budowa stacji bazowej telefonii komórkowej

 2009-04-10 08:19ogłoszenie
bezpłatne badania mamograficzne w etapie podstawowym i pogłębionym

 2009-04-07 08:29obwieszczenie
wydania decyzji środowiskowej droga Radymno-Medyka

 2009-04-07 08:23obwieszczenie
środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przebudowy drogi powiatowej Radymno-Medyka

 2009-03-31 07:09obwieszczenie
o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od oceny oddziaływania na środowisko inwestycji przebudowa drogi powiatowej Radymno-Medyka

 2009-03-30 08:36ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2009-03-27 10:18ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2009-03-27 08:43zawiadomienie
o wpływie wniosku dot. wydania decyzji środowiskowej - droga Radymno - Medyka

 2009-03-27 07:57obwieszczenie
o wydaniu decyzji środowiskowej - kanalizacja Nakło, Stubienko etap II

 2009-03-24 13:24obwieszczenie
Zawiadomienie o wydaniu postanowienia o odstąpieniu przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko kanalizacji Nakło i Stubienko

 2009-03-06 10:57obwieszczenie
urządzenie/budowa parku wiejskiego działka nr 1549/2 w Stubnie

 2009-03-06 10:53obwieszczenie
urządzenie/budowa parku wiejskiego działka nr 1362 w Stubnie

 2009-03-05 12:14Ogłoszenie o zamówieniu
Ogłoszenie o zamówieniu

 2009-02-27 10:40ogłoszenie
budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Barycz i Kalników

 2009-02-24 11:13ogloszenie
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 2009-02-13 08:11program ochrony środowiska

 2009-02-10 07:18zawiadomienie
kanalizacja Nakło, Stubienko

 2009-02-09 09:02Obwieszczenie 2
decyzja odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 2009-02-09 08:55Obwieszczenie 1
decyzja odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 2009-01-30 13:08ogłoszenie
Przetarg na budowę kanalizacji sanitarnej w m. Stubienko i Nakło

 2009-01-26 07:10ogłoszenie
Projekt pt. „Kapitał dla Przedsiębiorczych” w ramach działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego

 2009-01-23 09:22Obwieszczenie
dotyczące decyzji środowiskowej kanalizacji Kalników II etap

 2009-01-23 09:17Ogłoszenie
Decyzja środowiskowa dot. budowy kanalizacji sanitarnej Kalników II etap

 2009-01-12 07:48Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

 2009-01-07 12:31informacja
Informacja dot. naboru na wolne stanowisko pracy: Informatyk w Urzędzie Gminy w Stubnie

 2009-01-06 14:05ogłoszenie
odstąpienie od obowiązku sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko

 2009-01-02 14:00ogłoszenie
wyniki wstępnej selekcji kandydatów na wolne stanowisko pracy: Informatyk w Urzędzie Gminy w Stubnie

 2008-12-31 12:46decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i charakterystyka przedsięwzięcia
budowa autostrady A-4

 2008-12-31 08:10ogłoszenie
rozstrzygnięcie konkursu

 2008-12-17 12:54ogłoszenie
nabór na wolne stanowisko pracy

 2008-12-17 12:52ogłoszenie
rozstrzygnięcie konkursu

 2008-12-15 12:47Plan Gospodarki Odpadami

 2008-12-15 09:13budowa autostrady

 2008-12-10 13:38zawiadomienie
wszczęcie postępowania w spr. wydania decyzji srodowiskowej

 2008-12-10 11:56ogłoszenie
otwarty konkurs ofert

 2008-12-10 11:53Ogłoszenie
otwarty konkurs ofert na realizację zadania gminy

 2008-12-08 13:49obwieszczenie
lokalizacja inwestycji celu publicznego

 2008-12-05 10:29ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

 2008-12-01 10:43konkurs na wolne stanowisko pracy

 2008-11-28 12:54Obwieszczenie 2
decyzja odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 2008-11-28 12:47Obwieszczenie 1
decyzja odnośnie lokalizacji inwestycji celu publicznego

 2008-11-18 13:17INFORMACJA WÓJTA O WYNIKACH KONKURSU NA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 2008-11-13 09:19informacje na temat towarzystwa pomocy głuchoniewidomym

 2008-10-28 10:12budowa drogi publicznej gminnej bez przejazdu z placem manewrowym na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działka nr 1363/7 obręb Stubno

 2008-10-28 09:31wydzielenie 8 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową z drogami dojazdowymi

 2008-10-15 11:08INFORMACJA WÓJTA GMINY STUBNO O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 2008-10-15 11:06ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej

 2008-10-06 11:47budowa ciągu chodnikowego Z wydzieloną ścieżka rowerową wzdłuż pasa drogi publicznej powiatowej w działce nr 1985

 2008-10-06 11:30budowa drogi publicznej gminnej bez przejazdu na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działka nr 1596/1 obręb Stubno w miejscowości Stubno

 2008-10-06 11:21budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr „ ET 203008 Kalników

 2008-10-06 11:06rozbudowa budynku szkolnego położonego w granicach działki nr 1156/2 obręb Stubno w miejscowości Stubno

 2008-09-22 12:06przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stubno wieś Nakło

 2008-09-18 13:47budowa drogi publicznej gminnej bez przejazdu z placem nawrotowym

 2008-09-17 12:58Impreza Kulturalno-ekologiczna :pożegnanie lata

 2008-09-11 12:14: Remont drogi gminnej nr 1 16514 w Starzawie w km 0+000-1+170

 2008-09-05 11:01rozbudowa budynku szkolnego położonego w granicach ewidencyjnych dziatki nr 1550 obręb Kalników w miejscowości Kalników

 2008-08-29 12:33Przebudowa Dróg Gminnych przy Przejściach Granicznych: Drogowym, Kolejowym i Pieszym w Medyce

 2008-08-26 09:37Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R MEDYKA – GR. PAŃSTWA

 2008-08-14 12:13Decyzja w spr. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci „ ERA GSM BTS 59177

 2008-08-14 09:26ogłoszone konkursy na usługi ze srodków PPWOW w ramach programu integracji społecznej

 2008-08-13 11:05rozbudowa budynku szkolnego

 2008-07-25 12:58ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Docieplenie budynku Sali gimnastycznej w Kalnikowie

 2008-07-25 12:10II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci

 2008-07-23 13:40INFORMACJA WÓJTA GMINY STUBNO O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ

 2008-07-22 13:30Impreza Kulturalno - Przyrodnicza "Bocianiada Stubno 2008"

 2008-07-09 13:45- stacja bazowa telefonii komórkowej sieci „ ERA GSM ‘ BTS 59177

 2008-07-08 12:36Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stubnie

 2008-06-27 13:39Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej

 2008-06-17 10:22SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA drogi Stubno

 2008-06-06 02:36Program Integracji Społecznej

 2008-05-29 10:16budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków oraz budowa kolektora ciśnieniowego tłocznego z pompownią i zasilaniem

 2008-05-14 11:32budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków

 2008-05-07 13:31wlasnosc Gminy Stubno polozona we wsi Chruszowice-Gaje

 2008-05-06 12:42budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kalnikowie

 2008-04-29 11:13realizacja usług zaplanowanych w obszarze: usługi dla dzieci i młodzieży, usługi dla rodzin, usługi łączone (dla osób starszych)

 2008-04-25 12:16Budowa zespołu czterech elektrowni wiatrowych

 2008-04-16 10:52przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci w Gminie Stubno

 2008-04-15 11:21najkorzystniejsza oferta

 2008-04-15 11:06budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków

 2008-04-14 11:01ustalenia lokalizacji sanitarnej i tłocznej z pompownią ścieków

 2008-04-07 14:12Ogłoszenie
odwołanie przetargu

 2008-04-04 10:08projekt autostrady Przeworsk Korczowa

 2008-03-31 09:38Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
ogłoszenie

 2008-03-31 09:36Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Stubno
ogłoszenie

 2008-03-04 10:28Przetarg na sprzedaz ziemi w Hruszowicach - Gajach
sprzedaz

 2008-02-18 09:35postępowanie o przebudowe drogi powiatowej

 2008-02-07 09:43przetarg nieruchomosci

 2007-12-31 13:12budowa budynku garażu wielostanowiskowego dla 10 pojazdów
budowa budynku garażu wielostanowiskowego dla 10 pojazdów

 2007-12-27 11:43decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym

 2007-12-14 11:37OBWIESZCZENIE
budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz kolektora ciśnieniowego z pompowniami i zasilaniem energetycznym

 2007-11-29 12:32ogłoszenie
sprzedaż nieruchomości

 2007-11-29 12:27Obwieszczenie
budowa linii elektroenergetycznej

 2007-11-22 13:59Obwieszczenie
obwieszczenie o wydanej decyzji na budowę elektrowni wiatrowych

 2007-11-21 14:05Obwieszczenie
decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego

 2007-11-14 10:33Obwieszczenie
budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Hruszowice-Kalników

 2007-11-07 12:00obwieszczenie
postanowienie

 2007-10-18 12:19obwieszczenie
budowa linii elektroenergetycznej

 2007-10-09 14:01Obwieszczenie
Budowa elektrowni wiatrowych

 2007-10-02 14:43usuwanie azbestu

 2007-06-14 07:46ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2007-06-12 11:29ogloszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty

 2007-05-09 08:47przetarg ustny-licytacja

 2007-03-20 07:43otwarty konkurs
zadanie pn. „Dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Stubno do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Przemyślu”

 2007-03-20 07:36konkurs ofert
zadanie z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sp[ortu

 2007-01-19 13:56og?oszenie o sprzeda?y nieruchomosci
przetarg ustny nieograniczony

 2006-09-18 13:37og?oszenie o sprzeda?y nieruchomosci
przetarg ustny nieograniczony

 2006-08-09 11:24Obwieszczenie
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 2006-06-23 11:44obwieszczenie
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - budowa stacji bazowej telefonii cyfrowej