Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Elektroniczna skrzynka podawcza
Elektroniczna skrzynka podawcza

2010-05-10 14:09

W celu skorzystania z możliwości złożenia wniosku poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) konieczne jest posiadanie konta na platformie e-PUAP - konto to jest bezpłatne (www.epuap.gov.pl). Dodatkowo należy posiadać kwalifikowany podpis elektroniczny.

Elektroniczna skrzynka podawcza - składanie wniosków

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
  1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes.
  2. Akceptowalne formaty załączników to: doc, rtf, xls, csv, txt, gif, tif, bmp, jpg, pdf, zip.
  3.  Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
  4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
    Aktualnie funkcjonują wnioski:
  • wniosek ogólny
  • wnioski z zakresu działalności gospodarczej
  • wniosek umożliwiający uzyskanie informacji, czy w Gminie Stubno obywatel widnieje w rejestrze wyborcówAutor: Administrator BIP


Wprowadzane zmiany:
2010-05-10 14:22:36 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
2010-05-10 14:22:46 - Zmieniono treść autor: Administrator BIP
Drukuj