Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


informacje o aktualnych przetargach gminnych

 2014-05-21 14:05Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS w Stubnie

 2014-05-16 08:21Ogłoszenie
Zmiana treści SIWZ projektu systemowego "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2014-05-12 12:59Ogłoszenie
GOPS w Stubnie ogłasza przetarg nieograniczony na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego

 2014-03-04 10:32Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Stubno"
Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Stubno"

 2014-02-28 12:20SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno
SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno

 2014-02-27 11:06Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stubienko
Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stubienko

 2014-02-27 08:47SIWZ dostawa koparko ładowarki
SIWZ dostawa koparko ładowarki

 2014-02-18 14:04Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ dot. dostawy koparko-ładowarki
Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ dot. dostawy koparko-ładowarki

 2014-02-12 12:59SIWZ dostawa koparko-ładowarki
SIWZ dostawa koparko - ładowarki

 2013-10-14 07:26Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty Remont drogi gminnej nr 116513R w miejscowości Kalników

 2013-10-10 14:46Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Remont drogi gminnej w Kalnikowie dz. nr 1094

 2013-09-24 11:51Ogłoszenie
o zamówieniu Remont drogi gminnej w Kalników działka nr 1094

 2013-09-19 09:56Ogłoszenie
o zamówieniu Remont drogi gminnej nr 116513 R w miejscowości Kalników

 2013-09-18 14:01Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty - GOPS w Stubnie
Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty - GOPS w Stubnie

 2013-09-13 11:46Odpowiedź na drugie pytanie dotyczące przetargu GOPS "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2013-09-12 09:08Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu GOPS "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2013-09-10 12:02Ogłoszenie
GOPS w Stubnie ogłasza przetarg nieograniczony na Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego

 2013-06-04 12:15Zawiadomienie
o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. postępowania publicznego "Remont drogi gminnej w Baryczu"

 2013-05-23 14:05Ogłoszenie
przetarg na Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Kalnikowie

 2013-05-16 11:55Przetarg
Remont drogi gminnej w Baryczu

 2013-05-06 12:29Przetarg
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Stubno

 2013-02-11 09:14zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2013-01-17 10:38Przetarg
Budowa i wyposażenie placu zabaw oraz remont wiaty przystankowej w centrum wsi Stubno.

 2013-01-15 11:57Przetarg
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa wielofunkcyjnego budynku użyteczności publicznej.

 2012-08-23 09:01zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
remont świetlicy wiejskiej

 2012-08-08 13:56wyjaśnienie 2 treści SIWZ dot. remontu świetlicy w Stubienku
wyjaśnienie 2 treści SIWZ dot. remontu świetlicy w Stubienku

 2012-08-08 07:37wyjaśnienie treści SIWZ dot remontu świetlicy w Stubienku
wyjaśnienie treści SIWZ dot remontu świetlicy w Stubienku

 2012-08-02 09:06Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stubienko

 2012-06-29 13:41Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty - Zorgan. i przeprow. szkoleń i warsztatów dla uczestn. projektu system. pn. "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2012-06-21 14:40Ogłoszenie o przetargu
Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla uczestników projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2012-06-19 15:07Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych w miejscowości Nakło

 2012-06-13 13:02SIWZ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kalników

 2011-10-10 14:06Ogłoszenie
o wyborze najkorzystniejszej oferty - Kompleksowa obsługa usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2011-09-29 14:20Ogłoszenie
przetarg nieograniczony - Kompleksowa realizacja usług szkoleniowych w ramach projektu systemowego pn. "Czas na aktywność w gminie Stubno"

 2011-09-13 13:46SIWZ dot. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stubno
SIWZ dot. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stubno

 2010-12-01 10:50zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 2010-11-22 13:39Informacja o zmianie SIWZ
Informacja o zmianie SIWZ

 2010-11-08 11:51ogłoszenie
remont zabytkowego dworu w Stubnie

 2010-11-02 11:53ogłoszenie
o zamówieniu - remont dróg wiejskich w miejscowości Hruszowice-Gaje

 2010-11-17 14:12Wyjaśnienie treści SIWZ
Wyjaśnienia treści SIWZ