Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Oświadczenia majątkowe pracowników

 2005-03-10 14:46Janusz Słabicki
Wójt Gminy

 2005-03-11 07:11Józef Worosz
Z-ca Wójta

 2005-03-11 06:44Danuta Kusz
Sekretarz

 2011-09-19 11:29Jolanta Sobolewska
Skarbnik

 2005-03-11 06:54Olga Barska
Skarbnik p.o.

 2005-03-11 06:59Krystyna Szymoniak
Kierownik USC

 2005-03-09 12:18Elżbieta Jara
Kierownik GOPS

 2005-03-11 06:49Janina Kołacz
Kierownik USC

 2005-03-11 07:03Ryszard Koba
Kierownik GZK

 2013-06-28 13:58Danuta Ochenduszkiewicz
Dyrektor GPK

 2006-12-18 09:42Agnieszka Kowaliw
Dyrektor Zespołu Szkół w Stubnie

 2006-12-18 09:45Stanisław Kalawski
Dyrektor Zespołu Szkół w Kalnikowie

 2005-03-11 07:07Julia Paszko
Dyrektor Gimnazjum Publicznego w Stubnie

 2005-03-11 07:21Maria Worosz
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Stubnie

 2005-03-11 07:28Wiktoria Wojakowska
Dyrektor Zespołu Szkół w Kalnikowie