Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


MAJĄTEK GMINNY
MAJĄTEK GMINNY

2007-12-06 12:08

grunty, budynki

1. Grunty ogółem-895,12 ha

 

w tym:

-628,53 ha-przekazano sołectwom Uchwałą Rady Gminy

-9,69 ha-w wieczystym użytkowaniu

-8,38 ha-lasy

-64,24 ha-rowy

-95,88 ha-drogi

-4,18 ha-cmentarze

-84,22 ha-pozostałe grunty gminne pozostające w zasobie gminnym

 

2. Budynki i budowle:

 

-budynek administracyjny Urzędu Gminy

-budynek b.Urzędu Gminy

-mieszkania komunalne-15

-budynek Zespołu Szkół w Stubnie

-budynek Zespołu Szkół w Kalnikowie

-budynek szkoły filialnej w Nakle

-remiza OSP z garażem w Stubnie

-świetlice wiejskie-10

-budynki sklepu w Kalnikowie-2

-budynek Urzędu Pocztowego w Kalnikowie

-budynek Ośrodka Zdrowia w Kalnikowie

-budynek Ośrodka Zdrowia w Stubnie (parter)

-budynek b.agronomówki w Kalnikowie

-budynek wagowy na placu buraczanym w Nakle

-budynek b.cielętnika w Nakle

-niezrealizowany obiekt budowlany na osiedlu w Nakle

-kładka na rzece San

-przystanki autobusowe

-budynki gospodarcze i garaże

-boiska sportowe z trybunami i szatniami

-plac rekreacyjny w Nakle

-sieć wodociągowa z przyłączami i infrastruktura

-sieć kanalizacyjna z infrastrukturą

-ogrodzenia placów i pastwisk

-rowy melioracyjne i zbiorniki bezodpływowe

-nawierzchnie, place, chodniki, parkingi

-drogi gminne, dojazdowe i rolnicze

-zbiornik wody pitnej

-obwałowania zabezpieczające ASUW w Kalnikowie

 

3. Ważniejsze maszyny i urządzenia techniczne:

-agregaty prądotwórcze

-zespoły komputerowe

-pompa szlamowa

-siewnik do buraków „Gama”

-koparko-ładowarka „Ostrówek”

-kosiarka do trawy (samojezdna)

-stacje transformatorowe

-zestaw pomp elektrycznych

-wagi wozowe- 2

-kopiarki cyfrowe

-radiolinia

-stacja obiektowa OSP

4. Środki transportowe:

 

-samochód „Mercedes” - bus-szt. 1

-samochód „Żuk” (OSP)-szt. 2

-samochód „Star” (OSP)-szt. 2

-samochód „Star” (wywrotka)-szt. 1

-samochód „Jelcz” (OSP)-szt. 1

-autobus „Autosan”-szt. 1


Autor: Administrator BIP


Wprowadzane zmiany:
2007-12-06 12:09:51 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
Drukuj