Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Informacje o podatkach i opłatach Gminy Stubno:

 2013-01-11 09:58Podatek od środków transportowych 2013
Uchwała Nr XIX/155/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 19 listopada 2012 roku

 2013-01-11 10:00Podatek od nieruchomości 2013
Uchwała Nr XIX/154/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 19 listopada 2012 roku

 2013-01-11 09:55Podatek rolny 2013
Uchwała Nr XIX/153/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 19 listopada 2012 roku

 2011-12-02 14:32Podatki Gminne od nieruchomości na 2012 rok
Uchwała Nr XI/74/2011 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 listopada 2011 roku

 2011-12-02 14:35Deklaracje na podatek od nieruchomości na rok 2012 - wzory DN-1 i IPN-1
DN-1 i IPN-1

 2011-12-06 08:23Podatek rolny 2012

 2011-01-14 13:24Podatki gminne
Uchwała Nr XXXIX/279/2010 Rady GminyStubno w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Stubno

 2011-07-28 08:15Deklaracja na podatek od nieruchomości
DN-1