Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Rejestr Instytucji Kultury
Instytucja kultury, dla której organizatorem jest Gmina Stubno

2013-06-11 13:37

Rejestr instytucji kultury, prowadzony jest na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz 406) na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189).

1. Dane zawarte w rejestrze udostępnia się poprzez :
  • otwarty dostęp do rejestru;
  • wydanie odpisu z rejestru lub księgi rejestrowej - na wniosek.
Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony. Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej. Odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

Udostępnienie danych zawartych w rejestrze, o których mowa w ust. 1, bezpłatne i odbywa się przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej organizatora.

2. Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.
3. Organizator prowadzący rejestr instytucji kultury wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie.
4. Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru.

Rejestr instytucji kultury prowadzi Gmina Stubno.

Autor: Administrator BIP

Załączniki:
REJESTR_INSTYTUCJI_KULTURY.pdf
KSIEGA_REJESTROWA_INSTYTUCJI_KULTURY.pdf
Wniosek_o_odpis_z_rejestru_instytucji_kultury_-_pelny-skrocony.pdf

Wprowadzane zmiany:
2013-06-11 13:43:50 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
2013-06-11 13:52:28 - Zmieniono treść autor: Administrator BIP
Drukuj