Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


OŚWIATA I WYCHOWANIE
OŚWIATA I WYCHOWANIE

2007-12-06 12:04

Podstawowym problemem, na jaki napotyka oświata, jest brak środków finansowych. Subwencja dla gminy jest niewystarczająca na pokrycie podstawowych zadań wynikającychz posiadania szkół.

Podstawowym problemem, na jaki napotyka oświata, jest brak środków finansowych. Subwencja dla gminy jest niewystarczająca na pokrycie podstawowych zadań wynikającychz posiadania szkół. Dlatego też gmina zmuszona jest dotować oświatę z własnych środków. Roczny koszt utrzymania dwu zespołów szkół (gimnazja i podstawówki) w Kalnikowie i Stubnie wynosi3 mln zł przy subwencji w wysokości 2,5 mln zł. Dlatego gmina musi wygospodarować z budżetu co najmniej 500 tys.zł. na pokrycie tej różnicy. W związku z tym władze gminy postanowiły, żeszkoły prowadzone będą przez utworzoną w roku 2005 Fundację „Oświata w Gminie Stubno”, dzięki czemu można by zaoszczędzić sporo pieniędzy. Niestety, kurator oświaty negatywnie zaopiniował taki pomysł, a jego decyzję podtrzymali Minister Edukacji Narodowej i Naczelny Sąd Administracyjny.

Rok 1999 był czasem wdrażania istotnych reform społecznych. Jedną z nich jest reforma oświaty, której celem jest podniesienie poziomu wykształcenia młodego pokolenia oraz wyrównanie poziomu edukacyjnego młodzieży z różnych środowisk. Tworzeniu gimnazjów towarzyszyło wiele dyskusji i emocji. Ścierały się interesy różnych zainteresowanych grup. Ambicją każdej niemal wsiw naszej gminie było posiadanie szkoły podstawowej na swoim terenie. Pewne perturbacje wystąpiły także przy tworzeniu gimnazjów.

Obecnie sieć szkolną w gminie stanowią gimnazja w Kalnikowie i Stubnie z 9 oddziałami oraz szkoły podstawowe w Kalnikowie, Nakle i Stubnie z 17 oddziałami i 3 oddziały przedszkolne. Ogółem w szkołach uczy się przeciętnie 580 dzieci pod opieką 60 nauczycieli.


Autor: Administrator BIP


Wprowadzane zmiany:
2007-12-06 12:04:51 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
Drukuj