Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


OBRONA CYWILNA
OBRONA CYWILNA

2007-12-06 12:06

 

Cele:

-ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie

i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk

żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 


Cele:

-ochrona ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej oraz dóbr kultury, ratowanie

i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny, współdziałanie w zwalczaniu klęsk

żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

 

Główne zadania to m.in.:

-wykrywanie zagrożeń oraz ostrzeganie i alarmowanie,

-organizowanie ewakuacji ludności,

-przygotowanie budowli ochronnych,

-organizowanie i prowadzenie akcji ratunkowych,

-walka z pożarami,

-zaopatrywanie ludności w sprzęt i środki ochrony indywidualnej,

-przygotowanie oraz prowadzenie likwidacji skażeń i zakażeń,

-organizowanie doraźnych pomieszczeń i zaopatrzenia dla poszkodowanej ludności,

-doraźna pomoc w przywracaniu i utrzymaniu porządku w strefach dotkniętych klęskami,

-doraźneprzywracaniedziałanianiezbędnychsłużbużytecznościpublicznej,wtympomoc

w budowie i odbudowie awaryjnych ujęć wody pitnej,

-ochrona żywności i innych dóbr niezbędnych do przetrwania,

-działalność szkoleniowa z zakresu problematyki OC.

 

 

Sygnały alarmowe

 

 

 

 

 

RODZAJ

ALARMU

 

 

SPOSÓB OGŁASZANIA

ALARMÓW

 

 

SPOSÓB ODWOŁYWANIA

ALARMÓW

 

za pomocą syren

 

przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii

przewodowej

 

przy pomocy

dzwonów lub

gongów

 

za pomocą

syren

 

przy pomocy rozgłośni radiowych, ośrodków TVP i radiofonii przewodowej

 

 

 

 

 

 

 

Alarm o klęskach

żywiołowych

i zagrożeniach

środowiska

 

 

Dźwięk ciągły

trwający 3 minuty

 

Powtarzana zapowiedź

słowna informująca

o zagrożeniu i sposobie

postępowania mieszkańców

 

 

Szybkie

uderzenia

trwające

3 minuty

 

Dźwięk ciągły trwający3 minuty

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

odwołuję alarm o klęskach ……………..

dla ……………………

 

 

Alarm powietrzny

 

 

Dźwięk modulowany

trwający 3 minuty

 

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

ogłaszam alarm

powietrzny dla ……….

 

 

Szybkie

uderzenia

trwające

3 minuty

 

Dźwięk ciągły trwający

3 minuty

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

odwołuję alarm powietrzny dla ……….

 

Alarm

o skażeniach

 

Dźwięk trwający

10 sekund

powtarzany przez 3 minuty

z przerwami

15-20 sekund

 

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

ogłaszam alarm

o skażeniach

………………………….

(podać nazwę skażenia)

dla ……………………..

 

 

Szybkie bicie w czasie po 10 sekund z przerwami 20 sekundowymi w ciągu3 minut

 

Dźwięk ciągły trwający

3 minuty

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA!

odwołuję alarmo skażeniach

dla ……………………

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

skażeniami

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie

zapowiedź słowna:

UWAGA! UWAGA!

osoby znajdujące się

na terenie ……………

Około godz….min…..

może nastąpić skażenie

………………………….

(podać rodzaj skażenia)

z kierunku …………….

 

 

 

 

Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: UWAGA! UWAGA! odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami

……………………….

(podać rodzaj skażenia)

dla …………………..

 

Uprzedzenie

o zagrożeniu

zakażeniami

 

 

 

Formę i treść komunikatu ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 

 

Powolne bicie w czasie3 minut

 

 

 


Autor: Administrator BIP


Wprowadzane zmiany:
2007-12-06 12:07:36 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
2009-03-31 09:03:04 - Zmieniono treść autor: Administrator BIP
Drukuj