Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


KULTURA I SZTUKA
KULTURA I SZTUKA

2007-12-06 11:47

Prowadzeniem działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury zajmuje się Gminna Placówka Kultury w Stubnie. W jej skład wchodzą: Biblioteka Publicznaw Stubnie wraz z filią biblioteczną w Kalnikowie i punktami bibliotecznymi w Baryczu, Gajach, Hruszowicach, Nakle i Stubienku oraz świetlice wiejskie, w których prowadzi się działalność kulturalną, znajdujące się w Baryczu, Gajach, Hruszowicach, Kalnikowie, Nakle, Stubienku i Stubnie (świetlica nad sklepem) i świetlica przy OSP wykorzystywana najczęściej jako „dom weselny”.

Prowadzeniem działalności kulturalnej polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury zajmuje się Gminna Placówka Kultury w Stubnie. W jej skład wchodzą: Biblioteka Publicznaw Stubnie wraz z filią biblioteczną w Kalnikowie i punktami bibliotecznymi w Baryczu, Gajach, Hruszowicach, Nakle i Stubienku oraz świetlice wiejskie, w których prowadzi się działalność kulturalną, znajdujące się w Baryczu, Gajach, Hruszowicach, Kalnikowie, Nakle, Stubienku i Stubnie (świetlica nad sklepem) i świetlica przy OSP wykorzystywana najczęściej jako „dom weselny”.

Działalność Biblioteki Publicznej skoncentrowana jest na gromadzeniu i udostępnianiu zbiorów z różnych dziedzin służących kształtowaniu kultury społeczeństwa, kształceniu ogólnemu i zawodowemu. Do biblioteki zgłaszają się czytelnicy w różnym wieku i o różnym wykształceniu, poszukując zarówno lektur szkolnych, pozycji beletrystycznych i nowości wydawniczych, wydawnictw popularno-naukowych i fachowych, jak też podręczników do studiów itp. Ustalenie potrzeb czytelniczych jest dość trudne, ale niezwykle ważne dla właściwego kształtowania naszychzbiorów. Biblioteka nie jest w stanie zaspokoić wszystkich kierunków zapotrzebowania na książki, ale w miarę możliwości finansowych gromadzi księgozbiór z zakresu literatury pięknej dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Uzupełnia literaturę popularnonaukową, gromadzi poradniki, słownikii informatory poszukiwane przez czytelników w związku z najrozmaitszymi potrzebami praktycznymi. Szczególna uwagę przywiązuje się do uzupełniania lektur szkolnych, zarówno dla szkół podstawowych, jak i ponadpodstawowych, gdyż młodzież szkolna stanowi największy procent korzystających z biblioteki.

Ważnym wsparciem finansowym dla lepszego dostosowania zbiorów bibliotecznych do potrzeb czytelników były dotacje z Ministerstwa Kultury w latach 2005-2006 na zakup nowości wydawniczych w ramach Programu Operacyjnego „Promocja Czytelnictwa i Rozwój Księgozbiorów Bibliotek”.

Ogółem w roku 2006 we wszystkich bibliotekach odnotowano ponad 1.000 wypożyczeń książek, zarejestrowano 547 czytelników, a z usług bibliotek skorzystało ogółem 6.118 osób. Księgozbiór naszych bibliotek liczy 21.441 pozycji, w tym: 6.787 dla dzieci i młodzieży, 8.159 dla dorosłych, a 6.495 to literatura niebeletrystyczna.

Ważnym elementem w pracy bibliotek jest warsztat informacyjny związany z księgozbiorem podręcznym, który jest udostępniany na miejscu w czytelni bibliotek. Dla pełniejszego zaspokojenia potrzeb czytelniczych w bibliotece w Stubnie utworzona została utworzona czytelnia internetowaw ramach programu „IKONKA”, w której znajdują się trzy stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Gminna Placówka Kultury to nie tylko działalność biblioteczna, to również działalność związana z rozwojem i wychowaniem kulturalnym dzieci i młodzieży, jak też dostarczanie kulturalnej rozrywki mieszkańcom gminy. W działalności kulturalnej szczególną uwagę koncentruje się na obchodach świąt i rocznic państwowych, okolicznościowych, regionalnych i gminnych.

W roku 2006 zorganizowano 12 imprez: Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Międzynarodowa Biesiada Folklorystyczna, Impreza Przyrodniczo-Kulturalna „Bocianiada”, Święto Plonów, Święto Niepodległości, Choinka, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka. W działalności kulturalnej prowadzi się cykliczne zajęcia świetlicowe (tenis stołowy, gry planszowe, zajęcia plastyczne, konkursy recytatorskie i inne), a w okresie wakacji organizowane są półkolonie dla dzieci szkolnych. Przy świetlicy w Nakle działa 20-osobowy Dziecięcy Zespół Taneczny „Świetliki”.

Organizując działalność kulturalno-oświatową Gminna Placówka Kultury współpracuje ze szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami działającymi na terenie naszej gminy.


Autor: Administrator BIP


Wprowadzane zmiany:
2007-12-06 11:48:16 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
Drukuj