Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA

2007-12-06 12:06

W chwili obecnej wiele osób i rodzin mieszkających na terenie gminy znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby te, wykorzystując własne środki i możliwości, nie są w stanie tych trudności pokonać. Dlatego też pomoc społeczna jest organizowana przez administrację rządowąi samorządową, która współpracuje z Kościołem, fundacjami, osobami fizycznymi i prawnymi. Pomocy takiej udziela się z powodu ubóstwa, bezdomności, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii czy klęsk żywiołowych.


W chwili obecnej wiele osób i rodzin mieszkających na terenie gminy znajduje się w trudnej sytuacji życiowej. Osoby te, wykorzystując własne środki i możliwości, nie są w stanie tych trudności pokonać. Dlatego też pomoc społeczna jest organizowana przez administrację rządowąi samorządową, która współpracuje z Kościołem, fundacjami, osobami fizycznymi i prawnymi. Pomocy takiej udziela się z powodu ubóstwa, bezdomności, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności, alkoholizmu, narkomanii czy klęsk żywiołowych.

W celu realizacji tych zadań utworzony został Gminny Ośrodek Pomocy Społecznejw Stubnie. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Ustawa przewiduje realizację przez gminę zadań z zakresu administracji państwowej, czyli zadań zleconych (np. zasiłki stałe, świadczenia rodzinne), a także wyznacza zadania do realizacji przez samorząd i ze środków samorządu, czyli zadań własnych (np. zasiłki celowe i usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych).

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej boryka się głównie z trudnościami finansowymi,z ograniczeniem środków zarówno na zadania własne, jak i zlecone. Często bywa tak, że jest to niezrozumiane przez klientów pomocy, nieraz wprost żądających pomocy finansowej (szybkieji znaczącej). Jednak największym problemem gminy jest bezrobocie. O pomoc do Ośrodka zwracają się nie tylko ludzie starsi, niezaradni, niedołężni, chorzy. Coraz częściej pomocy potrzebują ludzie młodzi, w pełni sił, chętni do podjęcia pracy, którzy znaleźli się bez środków do życia. Szczególnie tragiczna jest sytuacja młodych rodzin pozostających bez jakiegokolwiek źródła dochodów, bez środków do życia.

 

Ochrona zdrowia mieszkańców gminy prowadzona jest w oparciu o Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i Przychodnię Lekarsko-Stomatologiczną w Stubnie. Zgłaszający się pacjenci mogą skorzystać z podstawowej opieki zdrowotnej i wykonania niektórych badań analitycznych, lub też otrzymać skierowanie do lekarzy specjalistów na terenie Przemyśla. Natomiast z rehabilitacji leczniczej mieszkańcy gminy mogą skorzystać w Zakładzie Rehabilitacji i Medycyny Ruchowej zlokalizowanym w miejscowości Stubienko.


Autor: Administrator BIP


Wprowadzane zmiany:
2007-12-06 12:06:30 - Dodano wpis autor: Administrator BIP
2008-01-23 14:49:10 - Zmieniono treść autor: Administrator BIP
Drukuj