Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Statystyka odwiedzin
Biuletynu Informacji Publicznej

Ogólna liczba odwiedzin w roku 2014: 91307

Statystyka odwiedzin poszczególnych podstron w roku 2014
Skarbnik Gminy
125
Ogłoszenie
6768
SIWZ - odbudowa drogi gminnej w m. Stubno pn. Pasieki
60
Obwieszczenie
3247
Marek Hajduk
98
SIWZ wymiana okien w budynku szkoly w Kalnikowie
70
specyfikacja na dostaw? samochodu osobowego typu Bus
62
Wiktoria Wojakowska
69
Formularze
133
konkurs na wolne stanowisko pracy
56
zawiadomienie
550
Uchwała Nr XXI/198/2013
52
Budżet Gminy Stubno wraz z załącznikami
109
Komisje Rady
205
U C H W A Ł A Nr VIII/55/07
51
Ochrona środowiska
155
U C H W A Ł A Nr VII/43/07
53
U C H W A Ł A Nr XVI / 115 / 08
52
Uchwała Nr XXI/193/2013
47
Strona główna
3578
U C H W A Ł A Nr VII/38/07
58
GOSPODARKA KOMUNALNA
95
Decyzja
127
SIWZ dowóz uczniów
58
U C H W A Ł A Nr XVIII/132/08
50
U C H W A Ł A Nr XXVI/204/09
55
POMOC SPOŁECZNA I OCHRONA ZDROWIA
196
Julia Paszko
76
U C H W A Ł A Nr V/25/2007
51
U C H W A Ł A Nr IV/22/2007
59
U C H W A Ł A Nr V/23/07
52
U C H W A Ł A Nr IV/20/07
62
U C H W A Ł A Nr V/24/07
50
U C H W A Ł A Nr IV/17/07
56
U C H W A Ł A Nr IV/21/2007
60
U C H W A Ł A Nr IV/18/07
63
U C H W A Ł A Nr IV/19/07
64
U C H W A Ł A Nr V/26/07
53
U C H W A Ł A Nr V/27/07
54
U C H W A Ł A Nr V/28/07
57
Zarządzenie Nr 12/2011 Wójta Gminy Stubno z dnia 25 lutego 2011 r.
62
U C H W A Ł A Nr VI/29/07
53
U C H W A Ł A Nr VI/30/07
57
U C H W A Ł A Nr VI/31/07
52
U C H W A Ł A Nr VI/32/07
55
MAJĄTEK GMINNY
208
Uchwała Nr VII/41/2011
54
obwieszczenie
1897
U C H W A Ł A Nr XI/80/07
49
Przetarg
309
Referat Finansowo-Podatkowy
140
Uchwała Nr XXV/231/2013
54
OBRONA CYWILNA
171
Jednostki organizacyjne
268
Kluby sportowe
226
Podatki Gminne od nieruchomości na 2012 rok
61
Postanowienie
127
Regulamin
165
U C H W A Ł A Nr XVIII/128/2008
58
ogłoszenie - dzierżawa nieruchomości w m. Kalników
42
Gminny Zakład Komunalny
196
Deklaracje na podatek od nieruchomości na rok 2012 - wzory DN-1 i IPN-1
69
Sołtysi
168
Podatki i opłaty
280
Radni Rady Gminy Stubno
207
Józef Worosz
74
Gminna Placówka Kultury
210
U C H W A Ł A Nr XVIII/131/08
50
Ogłoszenia
7411
Przetargi
7062
Stanowiska
204
U C H W A Ł A Nr XXVII/212/09
48
Ogłoszenie o zamówieniu
47
U C H W A Ł A Nr III/9/06
63
U C H W A Ł A Nr XXVII/210/09
51
Statut Gminy
200
Uchwały Rady
565
SIWZ Kanalizacja Stubienko, Nakło
60
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
192
Jednostki pomocnicze
134
Jolanta Sobolewska
90
Utrzymanie czystości i porządku w Gminie
244
SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA drogi Stubno
52
Uchwała Nr VIII/57/2011
53
ogłoszenie
3431
ogloszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty
50
Uchwała Nr XXI/189/2013
52
Uchwała Nr XIX/154/2012
52
Uchwała Nr XXI/190/2013
48
Józef Oważany
67
Pozostałe
159
Regulamin Urzędu Gminy Stubno
47
Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Stubienko
54
Statut Gminy Stubno
51
Sołłtysi Gminy Stubno
59
U C H W A Ł A Nr VI/33/07
54
U C H W A Ł A Nr VI/35/07
54
U C H W A Ł A Nr VI/37/07
49
U C H W A Ł A Nr VII/39/07
55
U C H W A Ł A Nr VII/41/07
51
U C H W A Ł A Nr VII/40/07
49
U C H W A Ł A Nr VII/43a/07
51
U C H W A Ł A Nr I/3/06
49
U C H W A Ł A Nr XII/86/08
56
Uchwały Rady Gminy Stubno
60
U C H W A Ł A Nr III/8/06
59
U C H W A Ł A Nr XIV/94/08
52
U C H W A Ł A Nr XIV/95/08
55
U C H W A Ł A Nr XIV/96/08
54
U C H W A Ł A Nr XIV/97/08
55
U C H W A Ł A Nr XII/85/08
55
U C H W A Ł A Nr XIV/98/08
56
U C H W A Ł A Nr XIV/99/08
58
U C H W A Ł A Nr XIV/100/08
50
U C H W A Ł A Nr XIV/101/08
50
U C H W A Ł A Nr XV/102/08
57
U C H W A Ł A Nr XV/102a/08
54
U C H W A Ł A Nr XV/103/08
55
U C H W A Ł A Nr XV/104/08
57
U C H W A Ł A Nr XV/105/08
53
U C H W A Ł A Nr XV/106/08
55
U C H W A Ł A Nr XV/107/08
53
U C H W A Ł A Nr XV/108/08
62
U C H W A Ł A Nr XVI/109/08
57
U C H W A Ł A Nr III/10/06
59
U C H W A Ł A Nr XVI/110/08
54
U C H W A Ł A Nr XVI/111/08
50
U C H W A Ł A Nr XVI/112/08
49
U C H W A Ł A Nr XVI/113/08
50
U C H W A Ł A Nr XVI /114/08
48
U C H W A Ł A Nr XVI/116/08
56
U C H W A Ł A Nr XVII/117/08
50
U C H W A Ł A Nr XVII/118/08
50
U C H W A Ł A Nr XVII/119/08
50
U C H W A Ł A Nr III/11/06
58
U C H W A Ł A Nr XVII/120/08
53
U C H W A Ł A Nr XVII/121/08
60
U C H W A Ł A Nr XVII /122/08
60
U C H W A Ł A Nr XVII/ 123/08
52
U C H W A Ł A Nr XVII/124/08
57
U C H W A Ł A Nr XVII/125/08
56
U C H W A Ł A Nr XVII/126/08
55
U C H W A Ł A Nr XVII/127/08
58
U C H W A Ł A Nr XVIII/129/08
55
U C H W A Ł A Nr III/12/06
57
U C H W A Ł A Nr XVIII/130/08
52
U C H W A Ł A Nr XVIII/133/08
52
U C H W A Ł A Nr XVIII/134/08
51
U C H W A Ł A Nr XVIII/135/08
57
U C H W A Ł A Nr XVIII/136/08
55
U C H W A Ł A Nr XVIII/137/08
54
U C H W A Ł A Nr XVIII/138/08
59
U C H W A Ł A Nr XVIII/139/08
55
U C H W A Ł A Nr III/13/06
64
U C H W A Ł A Nr XIX/140/08
57
U C H W A Ł A Nr XIX/141/08
52
U C H W A Ł A Nr XIX/142/08
55
U C H W A Ł A Nr XIX/143/08
55
U C H W A Ł A Nr XIX/144/08
55
U C H W A Ł A Nr XIX/145/08
53
U C H W A Ł A Nr XX/147/09
56
U C H W A Ł A Nr XX/148/09
48
U C H W A Ł A Nr XX/149/09
53
U C H W A Ł A Nr XX/150/09
53
U C H W A Ł A Nr III/14/06
57
U C H W A Ł A Nr XX/151/09
57
U C H W A Ł A Nr XX/152/09
61
U C H W A Ł A Nr XX/153/09
55
U C H W A Ł A Nr XX/154/09
51
U C H W A Ł A Nr XX/155/09
50
U C H W A Ł A Nr XX/156/09
53
U C H W A Ł A Nr XX/157/09
55
U C H W A Ł A Nr XX/158/09
52
U C H W A Ł A Nr XX/160/09
50
U C H W A Ł A Nr XX/161/09
53
U C H W A Ł A Nr XX/162/09
53
U C H W A Ł A Nr XX/163/09
50
U C H W A Ł A Nr XX/164/09
55
U C H W A Ł A Nr XX/165/09
55
U C H W A Ł A Nr XX/166/2009
52
U C H W A Ł A Nr XX/167/2009
56
U C H W A Ł A Nr XXI/168/09
55
U C H W A Ł A Nr XXI/169/09
52
U C H W A Ł A Nr III/16/06
58
U C H W A Ł A Nr XXI/170/09
56
U C H W A Ł A Nr XXI/173/09
54
U C H W A Ł A Nr XXII/175/09
56
U C H W A Ł A Nr XXII/176/09
57
U C H W A Ł A Nr XXII/177/09
56
U C H W A Ł A Nr XXII/178/09
56
U C H W A Ł A Nr XXIII/179/09
54
U C H W A Ł A Nr XXIII/180/09
56
U C H W A Ł A Nr XXIII/181/09
54
U C H W A Ł A Nr XXIII/182/09
54
U C H W A Ł A Nr XXIV/183/09
55
U C H W A Ł A Nr XXIV/184/09
51
U C H W A Ł A Nr XXIV/185/09
54
U C H W A Ł A Nr XXIV/186/09
49
U C H W A Ł A Nr XXIV/187/09
54
U C H W A Ł A Nr XXIV/188/09
56
U C H W A Ł A Nr XXIV/189/09
56
Uchwała Nr XXX/178/05 z dnia 30.12.2005 r.
61
U C H W A Ł A Nr XXIV/190/09
53
U C H W A Ł A Nr XXV/191/09
57
U C H W A Ł A Nr XXV/192/09
58
U C H W A Ł A Nr XXV/193/09
47
U C H W A Ł A Nr XXVI/202/09
50
U C H W A Ł A Nr XXVI/203/09
52
U C H W A Ł A Nr XXVI/205/09
52
U C H W A Ł A Nr XXVII/218/09
55
U C H W A Ł A Nr XXVII/221/09
56
Uchwała Nr VI/28/2011
54
Uchwała Nr I/1/2010
53
Uchwała Nr X/73/2011
53
Uchwała Nr XI/76/2011
50
Uchwała Nr XIV/112/2012
51
Redakcja biuletynu
103
Przetarg na sprzedaz ziemi w Hruszowicach - Gajach
54
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych, Bezpieczeństwa Publicznego i Przeciwpożarowego
97
U C H W A Ł A Nr XXI/174/09
57
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
322
ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty
234
SIWZ Szkoła Stubno
64
Uchwała Nr XXVII/248/2013
55
U C H W A Ł A Nr X/69/07
46
Uchwała Nr XI/75/2011
52
Uchwała Nr XXIV/224/2013
47
Uchwała Nr XIV/123/2012
56
Informacje ogólne o gminie
97
Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty
51
usuwanie azbestu
54
Decyzja w spr. budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci „ ERA GSM BTS 59177
52
Uchwała Nr XXVI/239/2013
56
Obwieszczenie 1
93
Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Zaopatrzenia
94
Uchwała Nr XVI/141/2012
56
Uchwała Nr XIX/158/2012
59
Uchwała Nr V/16/2011
53
Wykaz nieruchomości - Hruszowice
48
Uchwała Nr VII/38/2011
49
Rada Gminy
273
Budżet
210
Komisja Planowania, Budżetu i Finansów
96
Komisja Rewizyjna
86
Wnioski
128
Jedno okienko
115
Przebudowa wewnętrznych dróg osiedlowych w miejscowości Nakło
122
Uchwała Nr XXIV/220/2013
52
Impreza Kulturalno-ekologiczna :pożegnanie lata
47
Uchwała Nr XXV/237/2013
53
Bogdan Noga
129
Janusz Kalawski
120
Zbigniew Podwyszyński
55
Józef Pietruszka
114
Michał Jamrozy
121
Tadeusz Dacko
186
Program ochrony środowiska dla Gminy Stubno na lata 2008-2015 - aktualizacja nr 1
65
Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Stubno w latach 2009-2010
58
Program usuwania azbestu
74
ogłoszenie konkursów na usługi integracji społecznej
50
ogłoszenie
57
Dziennik Ustaw
67
Grzegorz Wasiewicz
79
Stanisław Kociuba
62
Sołectwo Kalników
67
Sołectwo Nakło
55
Sołectwo Stubno
69
Zarządzenie Nr 0152/15/09 Wójta Gminy Stubno z dnia 14 wrzesnia 2009 roku
70
Zarządzenie Nr 13/2011 Wójta Gminy Stubno z dnia 25 lutego 2011 r.
77
Zarządzenie Nr 0152/14/09 Wójta Gminy Stubno z dnia 14 września 2009 r.
78
Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat
65
Wzór deklaracji o wysokości opłat
74
Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
63
Stawki dla właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
66
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stubno
58
Kompetencje Rady
85
Marek Wojciech Gdowski
52
Tadeusz Roman Róg
107
Tomasz Paweł Makarowski
56
Tadeusz Serafin
52
Janina Żółtak
53
SIWZ dot. przebudowy dróg gminnych w miejscowości Stubno
53
Ogłoszenie o przetargu
114
Elżbieta Jara
100
Danuta Kusz
108
Krystyna Szymoniak
93
Ryszard Koba
119
Zarządzenia Wójta
222
Pomoc
100
Referat Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
223
Program Integracji Społecznej na 2010 rok
90
wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1
40
Uchwała Nr XXV/238/2013
49
Prawo lokalne
122
Ogloszenie
550
Uchwała Nr XXVII/251/2013
53
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
110
wyjaśnienie treści SIWZ dot remontu świetlicy w Stubienku
55
Radni - kadencja 2010 - 2014
233
Uchwała Nr XXV/230/2013
53
Uchwała Nr III/5/2010
48
przetarg nieruchomosci
50
OGŁOSZENIE
240
Podatki gminne
65
SIWZ dostawa samochodu
59
Józef Zwierkowski
123
Uchwała Nr XXVI/243/2013
55
U C H W A Ł A Nr VIII/45/07
56
U C H W A Ł A Nr VII/42/07
52
U C H W A Ł A Nr VIII/48/07
55
U C H W A Ł A Nr VIII/50/07
54
U C H W A Ł A Nr VIII/46/07
56
U C H W A Ł A Nr VIII/47/07
55
U C H W A Ł A Nr VIII/54/07
50
Uchwała Nr XXV/235/2013
50
Strategia rozwoju
160
Podatek od środków transportowych 2013
67
Informacja o zmianie SIWZ
55
Uchwała Nr VII/47/2011
51
Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stubno 2009-2010
59
Pracownicy
378
Sesje Rady Gminy
202
Komórki organizacyjne
406
Urząd Stanu Cywilnego
207
Referat Administracyjno-Organizacyjny
161
Spółki prawa handlowego
104
wlasnosc Gminy Stubno polozona we wsi Chruszowice-Gaje
51
Organy
129
Uchwała Nr XVI/140/2012
45
Uchwała Nr XX/168/2012
50
Uchwała Nr XXIX/253/2013
53
Uchwała Nr XXIV/228/2013
51
Urząd Gminy
148
Uchwała Nr XX/164/2012
51
Sołectwa
138
Szkoły
93
Uchwała Nr XXIV/219/2013
47
KULTURA I SZTUKA
219
Stowarzyszenia i związki
122
W ó j t
61
Uchwała Nr XXV/236/2013
49
Ochrona danych osobowych - kontrola zarządcza
171
Uchwała Nr V/26/2011
47
program
45
Uchwała Nr XXVII/246/2013
59
radni - kadencja 2006-2010
121
U C H W A Ł A Nr VIII/52/07
50
U C H W A Ł A Nr VIII/51/07
53
U C H W A Ł A Nr X/64/07
51
U C H W A Ł A Nr X/65/07
52
U C H W A Ł A Nr IX/62/07
51
U C H W A Ł A Nr IX/63/07
49
Uchwała Nr VII/40/2011
48
U C H W A Ł A Nr XXVII/219/09
50
Program Integracji Społecznej
135
Uchwała Nr XXV/232/2013
53
U C H W A Ł A Nr XXVII/220/09
56
Uchwała Nr XXVII/247/2013
57
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków
47
Oferty inwestycyjne
167
U C H W A Ł A Nr I/4/0
54
Obywatel w Urzedzie
111
Uchwała Nr XIV/120/2012
53
Odpowiedź na pytanie dotyczące przetargu GOPS "Czas na aktywność w gminie Stubno"
60
Uchwała Nr XXVIII/252/2013
59
Elektroniczna skrzynka podawcza
141
Dziennik Ustaw i Monitor Polski
99
Uchwała Nr XIII/111/2012
51
U C H W A Ł A Nr VI/36/07
46
Uchwała Nr XX/162/2012
50
Piotr Stefanowicz
114
Informacje nieudostępniane
125
Uchwała Nr IX/62/2011
50
ogłoszenie - dzierżawa nieruchomości w m. Hruszowice
44
U C H W A Ł A Nr III/7/06
52
Uchwała Nr XXIX/255/2013
59
Uchwała Nr XXVI/242/2013
51
Uchwała Nr XXV/234/2013
51
Podatek rolny 2012
71
Władysław Styczyński
193
Sołectwo Gaje
53
Wykaz nieruchomości - Nakło
88
Impreza Kulturalno - Przyrodnicza "Bocianiada Stubno 2008"
59
Władze
115
Uchwała Nr VII/39/2011
48
og?oszenie o sprzeda?y nieruchomosci
113
Uchwała Nr XXIV/218/2013
52
Program Integracji Społecznej na 2009 rok
87
Rejestr Instytucji Kultury
160
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
42
Zagospodarowanie przestrzenne
165
U C H W A Ł A Nr XXVI/199/09
53
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Kalnikowie
55
Uchwała Nr VII/45/2011
44
Uchwała Nr IX/64/2011
49
Uchwała Nr IX/65/2011
47
Uchwała Nr X/66/2011
49
Uchwała Nr XIII/105/2012
51
Uchwała Nr XIX/160/2012
51
Uchwała Nr XIX/161/2012
49
U C H W A Ł A Nr XIII/87/2008
51
Komunikat GINB
41
Oświadczenia majątkowe
107
SIWZ Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Kalników
56
Godziny urzędowania
277
Maciej Piestrak
68
Wyjaśnienie treści SIWZ
58
przetarg ustny-licytacja
50
budowa ciągu chodnikowego Z wydzieloną ścieżka rowerową wzdłuż pasa drogi publicznej powiatowej w działce nr 1985
49
Wójt Gminy
377
Danuta Ochenduszkiewicz
91
U C H W A Ł A Nr XXVIII/224/09
53
Uchwała Nr XXIV/225/2013
51
Uchwała Nr XXIII/208/2013
50
GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
205
Uchwała Nr XIV/122/2012
52
rozbudowa budynku szkolnego
50
Uchwała Nr VIII/56/2011
49
U C H W A Ł A Nr XI/74/07
51
Uchwała Nr XII/96/2011
52
Uchwała Nr XXII/204/2013
51
Agnieszka Kowaliw
100
Przebudowa drogi powiatowej nr 2422R MEDYKA – GR. PAŃSTWA
49
Uchwała Nr XXIV/223/2013
52
Uchwała Nr XXVI/241/2013
54
Uchwała Nr XXVII/249/2013
52
Maria Worosz
62
Opinia i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
74
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
84
Uchwała Nr VII/35/2011
46
Uchwała Nr VII/36/2011
50
U C H W A Ł A Nr IX/61/07
51
Uchwała Nr VII/37/2011
45
OŚWIATA I WYCHOWANIE
164
Radni - kadencja 2002-2006
117
Janina Kołacz
78
Podatek rolny 2013
84
Sekretarz Gminy
125
U C H W A Ł A Nr II/6/06
49
Podatek od nieruchomości 2013
88
U C H W A Ł A Nr II/5/06
54
U C H W A Ł A Nr I/2/06
50
Olga Barska
73
Deklaracja na podatek od nieruchomości
79
U C H W A Ł A Nr I/1/06
57
Janusz Słabicki
128
U C H W A Ł A Nr XIII/91/08
49
U C H W A Ł A Nr IX/58/07
48
Maria Helena Świdrak
69
U C H W A Ł A Nr XIV/92/08
50
Jan Broniek
64
Tomasz Makarowski
83
Zawiadomienie
231
Wysokość opłat
71
Monitor Polski
71
Wiesław Pochodaj
72
U C H W A Ł A Nr XI/79/07
51
U C H W A Ł A Nr XII/81/08
48
U C H W A Ł A Nr XIV/93/08
69
U C H W A Ł A Nr XIII/88/08
51
U C H W A Ł A Nr XI/75/07
46
U C H W A Ł A Nr XI/78/07
46
U C H W A Ł A Nr IX/56/07
52
U C H W A Ł A Nr X/70/07
51
U C H W A Ł A Nr IX/57/07
55
U C H W A Ł A Nr VIII/53/07
50
ogłszenie
56
U C H W A Ł A Nr XI/72/07
35
U C H W A Ł A Nr X/68/07
46
U C H W A Ł A Nr XII/83/08
48
Halina Frankiewicz
67
U C H W A Ł A Nr X/66/2007
45
U C H W A Ł A Nr III/15/06
57
U C H W A Ł A Nr XI/76/07
45
U C H W A Ł A Nr XII/82/08
48
Stanisław Kalawski
78
U C H W A Ł A Nr X/71/07
45
U C H W A Ł A Nr VIII/49/07
51
Harmonogram odbioru odpadów 2013
66
U C H W A Ł A Nr XIII/90/08
48
Sołectwo Stubienko
47
U C H W A Ł A Nr XI/73/07
49
GOSPODARKA MIESZKANIOWA
84
Barbara Grodecka
65
ZAPROSZENIE
46
Krzysztof Lach
62
Ogłoszenie o wyborze nakorzystniejszej oferty - GOPS w Stubnie
63
U C H W A Ł A Nr XIII/89/08
46
U C H W A Ł A Nr VI/34/07
45
wyjaśnienie 2 treści SIWZ dot. remontu świetlicy w Stubienku
55
U C H W A Ł A Nr IX/59/07
52
Sołectwo Barycz
66
U C H W A Ł A Nr IX/60/07
49
U C H W A Ł A Nr XII/84/08
50
U C H W A Ł A Nr VIII/44/07
53
Stanisław Lenczak
63
Odpowiedź na drugie pytanie dotyczące przetargu GOPS "Czas na aktywność w gminie Stubno"
56
Stanisław Wirkijowski
100
Janusz Zdzisław Bal
54
U C H W A Ł A Nr XI/77/07
48
U C H W A Ł A Nr X/67/07
48
Sołectwo Hruszowice
57
Sołectwo Starzawa
46
Budowa zespołu czterech elektrowni wiatrowych
57
rozbudowa budynku szkolnego położonego w granicach działki nr 1156/2 obręb Stubno w miejscowości Stubno
51
Uchwała Nr XXI/180/2013
45
Uchwała Nr XIII/100/2012
53
Uchwała Nr IV/11/2010
49
Uchwała Nr VIII/59/2011
52
Uchwała Nr VI/33/2011
49
Andrzej Jan Wojciechowski
66
Uchwała Nr XXI/197/2013
47
Uchwała Nr VIII/53/2011
54
Józef Niedziela
54
Uchwała Nr XX/173/2012
48
Uchwała Nr XV/132/2012
49
Uchwała Nr XVI/135/2012
46
Uchwała Nr IV/12/2010
47
U C H W A Ł A Nr XXVIII/223/09
48
U C H W A Ł A Nr XXVII/222/09
51
Uchwała Nr XI/80/2011
53
Uchwała Nr XXI/183/2013
47
Uchwała Nr XIX/155/2012
55
Uchwała Nr XXIV/227/2013
49
Uchwała Nr XI/81/2011
49
Uchwała Nr I/2/2010
53
Uchwała Nr XII/97/2011
54
Uchwała Nr XV/131/2012
47
Uchwała Nr IV/14/2010
49
Uchwała Nr XIV/125/2012
50
Uchwała Nr XXI/181/2013
46
budowa stacji bazowej telefonii komórkowej nr „ ET 203008 Kalników
49
Uchwała Nr XX/163/2012
53
Uchwała Nr XXVI/240/2013
51
Uchwała Nr VI/29/2011
49
Uchwała Nr XV/127/2012
48
Uchwała Nr XIX/157/2012
49
Uchwała Nr XIV/121/2012
51
Uchwała Nr VIII/52/2011
51
Uchwała Nr XII/91/2011
53
Uchwała Nr XIV/124/2012
50
U C H W A Ł A Nr XXVII/214/09
55
Uchwała Nr XV/129/2012
44
Uchwała Nr X/71/2011
47
Uchwała Nr VII/42/2011
45
U C H W A Ł A Nr XXV/197/ 2009
49
U C H W A Ł A Nr XXVI/206/09
49
Uchwała Nr XV/128/2012
45
Uchwała Nr XXIV/226/2013
53
U C H W A Ł A Nr XXVII/216/09
54
Uchwała Nr XIV/115/2012
55
Uchwała Nr VI/32/2011
49
U C H W A Ł A Nr XX/159/09
50
Uchwała Nr XVII/149/2012
52
Uchwała Nr III/7/2010
46
Uchwała Nr V/22/2011
44
Uchwała Nr XXIV/221/2013
49
Uchwała Nr XX/172/2012
53
Uchwała Nr XV/133/2012
45
Uchwała Nr X/69/2011
49
Uchwała Nr V/20/2011
47
U C H W A Ł A Nr XXVI/201/09
55
Uchwała Nr XIV/116/2012
52
Uchwała Nr XXIV/229/2013
49
Uchwała Nr XII/88/2011
57
Uchwała Nr XXI/186/2013
56
Uchwała Nr XII/94/2011
53
Uchwała Nr VII/49/2011
53
U C H W A Ł A Nr XXV/195/09
55
Uchwała Nr XXI/179/2013
54
Uchwała Nr XVI/138/2012
51
Uchwała Nr XXII/203/2013
48
Uchwała Nr V/21/2011
46
Uchwała Nr XIII/108/2012
47
Uchwała Nr XII/86/2011
57
Uchwała Nr XI/83/2011
56
Elżbieta Solarczyk
83
Uchwała Nr XIII/104/2012
42
Uchwała Nr XVII/143/2012
49
Uchwała Nr XI/78/2011
50
Uchwała Nr VI/30/2011
52
Uchwała Nr VII/48/2011
50
otwarty konkurs
44
Uchwała Nr XX/170/2012
47
Uchwała Nr V/17/2011
46
Uchwała Nr XXVI/244/2013
49
Uchwała Nr VIII/54/2011
52
Uchwała Nr VII/46/2011
51
Uchwała Nr XXIII/207/2013
49
Uchwała Nr XXI/184/2013
51
Uchwała Nr XXIII/210/2013
63
Uchwała Nr XVII/144/2012
51
Uchwała Nr XIII/103/2012
53
Uchwała Nr XXI/196/2013
50
budowa drogi publicznej gminnej bez przejazdu na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działka nr 1596/1 obręb Stubno w miejscowości Stubno
50
Uchwała Nr XXIII/215/2013
51
Uchwała Nr VII/50/2011
53
Uchwała Nr XXIX/254/2013
57
Uchwała Nr V/25/2011
42
Uchwała Nr XX/175/2012
51
Uchwała Nr XXVII/250/2013
52
Uchwała Nr XVI/134/2012
55
Uchwała Nr IX/61/2011
48
Uchwała Nr XXIII/216/2013
55
II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci
48
U C H W A Ł A Nr XXVI/200/09
51
Uchwała Nr IV/13/2010
45
Uchwała Nr XIV/118/2012
52
Uchwała Nr XX/167/2012
53
Uchwała Nr XXIII/214/2013
54
Uchwała Nr XIX/156/2012
50
Uchwała Nr XII/90/2011
58
Uchwała Nr XXIV/222/2013
50
Uchwała Nr I/3/2010
50
U C H W A Ł A Nr XXV/196/09
51
Uchwała Nr XX/177/2012
48
Uchwała Nr XX/169/2012
48
Uchwała Nr VII/44/2011
45
Uchwała Nr V/23/2011
41
Uchwała Nr VI/31/2011
48
Uchwała Nr XXII/201/2013
50
Uchwała Nr XXIII/211/2013
50
Uchwała Nr XII/99/2011
51
budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków oraz budowa kolektora ciśnieniowego tłocznego z pompownią i zasilaniem
48
ustalenia lokalizacji sanitarnej i tłocznej z pompownią ścieków
55
Uchwała Nr XIV/117/2012
53
Uchwała Nr XXIII/212/2013
52
U C H W A Ł A Nr XXVIII/225/09
51
: Remont drogi gminnej nr 1 16514 w Starzawie w km 0+000-1+170
49
Uchwała Nr XVII/150/2012
53
Uchwała Nr IX/63/2011
51
Uchwała Nr XX/176/2012
57
U C H W A Ł A Nr XXV/198/09
50
Uchwała Nr XI/77/2011
46
U C H W A Ł A Nr XXVII/215/09
53
Uchwała Nr XVII/146/2012
54
Uchwała Nr XXII/199/2013
50
Uchwała Nr XXIII/217/2013
53
Uchwała Nr XV/130/2012
46
Uchwała Nr XXII/202/2013
53
Uchwała Nr XXV/233/2013
49
Uchwała Nr I/4/2010
52
Uchwała Nr XVI/139/2012
52
Uchwała Nr XIV/113/2012
52
Porozumienia w sprawie zasad i trybu realizacji projektu realizowanego w ramach Programu Integracji Społecznej
53
Uchwała Nr VIII/55/2011
50
Uchwała Nr XII/85/2011
50
Uchwała Nr IV/10/2010
46
Uchwała Nr X/68/2011
51
Uchwała Nr IV/9/2010
46
U C H W A Ł A Nr XXV/194/09
51
Uchwała Nr XXIII/206/2013
52
Uchwała Nr XXI/185/2013
44
Uchwała Nr XII/92/2011
46
Uchwała Nr XI/84/2011
57
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stubno wieś Nakło
46
ogloszenie
93
U C H W A Ł A Nr XX/146/09
52
Uchwała Nr XIII/101/2012
50
Uchwała Nr VIII/58/2011
50
Uchwała Nr IX/60/2011
46
Uchwała Nr VIII/51/2011
50
Uchwała Nr XI/74/2011
52
Uchwała Nr XI/79/2011
51
Uchwała Nr XI/82/2011
47
Uchwała Nr XII/87/2011
55
Uchwała Nr XII/89/2011
57
Uchwała Nr XII/93/2011
52
Uchwała Nr XII/95/2011
48
Uchwała Nr XII/98/2011
52
Uchwała Nr XIII/102/2012
48
Uchwała Nr XIV/114/2012
46
Uchwała Nr XIV/119/2012
50
Uchwała Nr XV/126/2012
44
Uchwała Nr XVI/136/2012
50
Uchwała Nr XVI/137/2012
55
Uchwała Nr XVII/142/2012
54
Uchwała Nr XVII/145/2012
52
Uchwała Nr XVII/151/2012
56
Uchwała Nr XVIII/152/2012
51
Uchwała Nr XIX/153/2012
50
Uchwała Nr XXI/194/2013
50
Uchwała Nr XXI/195/2013
52
Oferta realizacji zadania publicznego
46
ogłoszenie o zamówieniu
50
OBWIESZCZENIE
145
Zarządzenie
47
U C H W A Ł A Nr XXI/171/09
55
U C H W A Ł A Nr XXI/172/09
58
Uchwała Nr VI/34/2011
51
Uchwała Nr V/27/2011
47
Uchwała Nr V/18/2011
42
Uchwała Nr XX/166/2012
55
zaproszenie
102
U C H W A Ł A Nr XXVII/213/09
50
Uchwała Nr V/19/2011
44
program ochrony środowiska
49
Uchwała Nr IV/15/2010
45
Uchwała Nr XXIII/213/2013
60
Uchwała Nr XIX/159/2012
44
Uchwała Nr XXI/192/2013
57
Uchwała Nr XX/171/2012
47
Uchwała Nr XX/174/2012
48
Uchwała Nr XXI/182/2013
47
Uchwała Nr XXVII/245/2013
55
U C H W A Ł A Nr XXVII/211/09
52
Uchwała Nr XIII/107/2012
43
ogłoszenie - dzierżawa nieruchomości w m. Stubno
50
Obwieszczenie 2
101
informacja
49
Uchwała Nr XXII/200/2013
49
U C H W A Ł A Nr XXVII/209/09
47
Uchwała Nr XIII/109/2012
45
decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach i charakterystyka przedsięwzięcia
45
Uchwała Nr XX/165/2012
45
Uchwała Nr X/67/2011
47
Protokół z dyskusji publicznej w sprawie MPO
51
Plan Gospodarki Odpadami
44
przetarg ustny nieograniczony na sprzedaz nieruchomosci w Gminie Stubno
54
Uchwała Nr XX/178/2012
49
najkorzystniejsza oferta
57
rozbudowa budynku szkolnego położonego w granicach ewidencyjnych dziatki nr 1550 obręb Kalników w miejscowości Kalników
48
budowa drogi publicznej gminnej bez przejazdu z placem nawrotowym
53
U C H W A Ł A Nr XXVII/207/09
50
U C H W A Ł A Nr XXVII/208/09
51
U C H W A Ł A Nr XXVII/217/09
49
Uchwała Nr III/8/2010
43
Uchwała Nr XIII/106/2012
49
ZARZĄDZENIE NR 12-1/2006 Wójta Gminy w Stubnie z dnia 23 marca 2006 roku
58
Wykaz nieruchomości - Barycz
42
decyzja o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
47
budowa budynku garażu wielostanowiskowego dla 10 pojazdów
49
postępowanie o przebudowe drogi powiatowej
47
Upowszechnianie kultury fizycznej w Gminie Stubno
50
Dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego
49
projekt autostrady Przeworsk Korczowa
54
realizacja usług zaplanowanych w obszarze: usługi dla dzieci i młodzieży, usługi dla rodzin, usługi łączone (dla osób starszych)
50
budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z przyłączami do budynków
52
Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Stubnie
46
- stacja bazowa telefonii komórkowej sieci „ ERA GSM ‘ BTS 59177
49
INFORMACJA WÓJTA GMINY STUBNO O WYNIKACH KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
92
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Docieplenie budynku Sali gimnastycznej w Kalnikowie
44
ogłoszone konkursy na usługi ze srodków PPWOW w ramach programu integracji społecznej
50
budowa autostrady
42
Przebudowa Dróg Gminnych przy Przejściach Granicznych: Drogowym, Kolejowym i Pieszym w Medyce
50
Udzielenie Zamawiającemu kredytu bankowego w walucie PLN
47
Uchwała Nr XXI/188/2013
47
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
21
Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych
50
Uchwała Nr VII/43/2011
45
ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na usługi integracji społecznej
44
konkurs ofert
46
Uchwała Nr XXIII/205/2013
49
Uchwała Nr XXIII/209/2013
48
Uchwała Nr V/24/2011
43
Uchwała Nr XIII/110/2012
44
Sprostowanie
44
Uchwała Nr X/70/2011
48
wyjasnienie treści SIWZ
45
Uchwała Nr XVII/147/2012
46
Uchwała Nr XXI/191/2013
49
ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
52
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
44
Uchwała Nr X/72/2011
45
informacje na temat towarzystwa pomocy głuchoniewidomym
47
Uchwała Nr XXI/187/2013
47
Uchwała Nr III/6/2010
49
Uchwała Nr XVII/148/2012
44
ogłoszenie o przetargu
52
wydzielenie 8 działek budowlanych pod zabudowę mieszkaniową z drogami dojazdowymi
44
Harmonogram odbioru odpadów 2014
83
Stefan Soroka
48
Uchwała
43
ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości w m. Kalników
44
Uchwała Nr XXX/256/2013
59
Uchwała Nr XXX/257/2013
59
Uchwała Nr XXX/258/2013
62
Uchwała Nr XXX/259/2013
63
Uchwała Nr XXX/260/2013
55
Uchwała Nr XXX/261/2013
57
Uchwała Nr XXX/262/2013
61
Uchwała Nr XXXI/263/2013
53
Uchwała Nr XXXI/264/2013
75
Uchwała Nr XXXI/265/2013
57
Uchwała Nr XXXII/266/2013
57
Uchwała Nr XXXII/267/2013
70
Uchwała Nr XXXII/268/2013
61
Uchwała Nr XXXII/269/2013
61
Uchwała Nr XXXII/270/2013
59
Uchwała Nr XXXII/271/2013
56
Uchwała Nr XXXII/272/2013
53
Uchwała Nr XXXII/273/2013
64
Uchwała Nr XXXII/274/2013
56
Błędne wywołanie strony (podkategorii)
9
budowa drogi publicznej gminnej bez przejazdu z placem manewrowym na terenie oznaczonym według ewidencji gruntów jako działka nr 1363/7 obręb Stubno
47
INFORMACJA WÓJTA O WYNIKACH KONKURSU NA OFERT NA REALIZACJĘ USŁUG INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
47
Uchwała Nr XXXIII/284/2014
54
Uchwała Nr XXXIII/283/2014
55
Uchwała Nr XXXIII/282/2014
57
Uchwała Nr XXXIII/281/2014
49
Uchwała Nr XXXIII/280/2014
55
Uchwała Nr XXXIII/279/2014
52
Uchwała Nr XXXIII/278/2014
49
Uchwała Nr XXXIII/277/2014
56
Uchwała Nr XXXIII/276/2014
47
Uchwała Nr XXXIII/275/2014
50
Ogłoszenie o zamówieniu dostawa koparko - ładowarki
90
SIWZ dostawa koparko-ładowarki
100
Próba błędnego wywołania strony
1
Wyjaśnienie nr 1 treści SIWZ dot. dostawy koparko-ładowarki
75
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - dostawa koparko-ładowarki
47
Ogłoszenie o zamówieniu dostawa koparko ładowarki
56
SIWZ dostawa koparko ładowarki
157
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stubienko
70
Budowa i wyposażenie placu zabaw w miejscowości Stubienko
209
Ogłoszenie o zamówieniu Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno
1
Ogłoszenie o zamówieniu :Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno.
73
SIWZ Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno
222
Ogłoszenie o zamówieniu "Budowa wielofunkcyjnego boiska w miejscowości Stubno"
412
ogłoszenie na sprzedaż koparko-ładowarki
59
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa koparko - ładowarki
47
przetarg na sprzedaż koparko - ładowarki
45
Przetarg na sprzedaż koparko ładowarki
37
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Budowa boiska sportowego w miejscowości Stubno
54
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty boisko wielofunkcyjne w Stubnie
68
Uchwała Nr XXXIV/285/2014
37
Uchwała Nr XXXIV/286/2014
37
Uchwała Nr XXXIV/287/2014
35
Uchwała Nr XXXIV/288/2014
36
Uchwała Nr XXXIV/289/2014
38
Uchwała Nr XXXIV/290/2014
35
Uchwała Nr XXXIV/291/2014
41
Uchwała Nr XXXIV/292/2014
37
Uchwała Nr XXXIV/293/2014
41
Uchwała Nr XXXIV/294/2014
52
ogłoszenie na sprzedaż koparko - ładowarki
67
Ogłoszenie
62
Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty - GOPS w Stubnie
44
Uchwała Nr XXXV/296/2014
18
Uchwała Nr XXXV/307/2014
18
Uchwała Nr XXXV/308/2014
16
Uchwała Nr XXXV/311/2014
21
Uchwała Nr XXXIV/295/2014
14
Uchwała Nr XXXV/297/2014
16
Uchwała Nr XXXV/309/2014
18
Uchwała Nr XXXV/300/2014
12
Uchwała Nr XXXV/303/2014
16
Uchwała Nr XXXV/299/2014
14
Uchwała Nr XXXV/301/2014
17
Uchwała Nr XXXV/305/2014
20
Uchwała Nr XXXV/302/2014
15
Uchwała Nr XXXV/304/2014
18
Uchwała Nr XXXV/298/2014
15
Uchwała Nr XXXV/306/2014
21
Uchwała Nr XXXV/310/2014
19