Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


Utrzymanie czystości i porządku w Gminie

 2014-01-10 11:12Harmonogram odbioru odpadów 2014
Harmonogram odbioru odpadów 2014

 2013-09-26 10:39Harmonogram odbioru odpadów 2013
Harmonogram odbioru odpadów z Gminy Stubno na 2013 rok

 2013-01-11 08:29Wysokość opłat
Uchwała Nr XX/171/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 roku

 2013-01-11 08:31Termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłat
Uchwała Nr XX/172/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 roku

 2013-01-11 08:32Wzór deklaracji o wysokości opłat
Uchwała Nr XX/173/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 roku

 2013-01-11 08:34Sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
Uchwała Nr XX/174/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 roku

 2013-01-11 08:35Stawki dla właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat
Uchwała Nr XX/175/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 roku

 2013-01-11 08:36Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stubno
Uchwała Nr XX/176/2012 Rady Gminy w Stubnie z dnia 28 grudnia 2012 roku