Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Pomoc Pomoc
Statystyka odwiedzin


informacje dotyczące budżetu gminy

 2013-11-19 13:01Opinia i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok
Opinia i sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

 2005-04-14 08:27Budżet Gminy Stubno wraz z załącznikami